Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zabudování oken a dveří má konečně svůj standard kvality

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v ČR je bezesporu dána fakty, že na jedné straně je zde velká poptávka zapříčiněná snahou šetřit, která byla doposud podporována různými dotačními programy, a na druhé straně chybí jakýkoliv český standard pro navrhování a montáže. Tento stav dokazuje nárůst reklamací a stížností na nekvalitní práci, kterou monitorujeme v Technickém a zkušebním ústavu stavební Praha, s. p. (TZÚS). Proto jsme s velkým povděkem přivítali vydání tolik očekávaného standardu TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Tato technická normalizační informace určuje požadavky, jak mají být okna a vnější dveře navrhovány a zabudovány do stavby. Obecná doporučení lze použít i pro střešní okna. Česká republika bohužel v tomto směru zaostávala za kolegy ze Slovenska, kteří na základě podobných zkušeností s nekvalitní montáží oken a dveří přijali opatření v podobě technické normy STN 733134 Stavebné práce – Styk okenních konštrukcií a obvodového plašťa budovy – Požadavky na skúšanie již v lednu roku 2010.
TNI 74 6077 je rozdělena do čtyř základních kapitol:

  • Požadavky na návrh,
  • Požadavky na provedení,
  • Oblasti použití materiálů,
  • Kontrola při zabudování výrobků.

Každá z výše uvedených kapitol je neodmyslitelnou součástí správné a kvalitní montáže.

Celý článek si můžete přečíst na webu iMateriály zde.

Zdroj: www.imaterialy.cz

Kam dál?