Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Oblíbené typové projekty v nové podobě

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. představuje nové architektonické pojetí 25 nejoblíbenějších typových projektů rodinných domů. Tyto rodinné domy jsou součástí ucelené nabídky katalogu typových projektů NÁŠ DŮM čítající 700 rodinných domů.

V rámci aktualizace byl kromě nového architektonického řešení fasád rodinných domů kladen důraz také na optimalizaci dostatku denního světla uvnitř rodinných domů. Toho je docíleno vhodným použitím střešních oken nebo světlovodů, případně světelných šachet. Střešní krytiny jsou řešeny použitím betonové, pálené nebo plechové krytiny. Rodinné domy jsou navrženy z jednovrstvého zdiva z pálené cihly nebo pórobetonu.

Typové projekty pro tyto rodinné domy jsou dostupné do 7 pracovní dní a splňují podmínky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cena typového projektu pro každý tento rodinný dům je 28 435 Kč.

Kam dál?