Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Změny typové dokumentace

Katalog NÁŠ DŮM má ve své nabídce více než 700 typových projektů rodinných domů od přízemních bungalovů přes dvoupodlažní domy až po dvojdomy různých velikostí a výrazů – fasád.

Projekt upravíme dle Vašich přání

S ohledem na to, že i takto široká nabídka nemusí uspokojit veškeré představy a individuální nároky všech zákazníků nebo požadavky vyplývající z konkrétní parcely a regulačních podmínek pro výstavbu v dané lokalitě, nabízíme svým klientům možnosti individuálních klientských změn, tj. možnost zapracování požadovaných úprav a požadavků do typové projektové dokumentace.NEZÁVAZNÁ POPTÁVKAPřehled možných změn v projektu

Zrcadlové provedení vždy ZDARMA


Cenová hladina projektu rodinného domu


I. II. III. IV. V.

28 435 Kč 40 353 Kč 52 635 Kč 70 180 Kč 82 280 Kč
Zastavěná plocha:
/

do 150 m2

nad 150 m2

do 150 m2

nad 150 m2

Cena úprav

Malý projekt - studie
- základní identifikační údaje
- půdorysy podlaží
- řez
- pohledy
7 260 Kč 7 260 Kč 7 260 Kč v ceně v ceně
Architektonicko-stavební řešení- technická zpráva
- základy
- půdorysy podlaží
- střecha
- řez(y)
- pohledy
7 260 Kč v ceně* v ceně* v ceně v ceně
Stavebně konstrukční řešení
- technická zpráva
- statické posouzení
- skladba stropu
- výkres krovu
4 840 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
Požárně bezpečnostní řešení
- technická zpráva
- výkres odstupových vzdáleností
2 420 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
Vytápění
- technická zpráva
- výpočet ztrát
- půdorysy podlaží
4 235 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
Chlazení
- technická zpráva
- půdorysy podlaží
4 235 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
Zdravotechnika
- technická zpráva
- půdorysy podlaží (kanalizace, vodovod, plynovod)
3 630 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
Elektroinstalace
- technická zpráva
- řízení rizika (bleskosvod)
- půdorysy podlaží
- schéma rozvodnice
3 025 Kč v ceně v ceně v ceně v ceně
PENB
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 4 840 Kč 4 840 Kč 4 840 Kč 4 840 Kč 4 840 Kč
Osazení na pozemek
- technická zpráva
- výkres širších vztahů
- katastrální situace
- koordinační situace
16 335 Kč 16 335 Kč 16 335 Kč 16 335 Kč 16 335 Kč

*bez změny zastvěné plochy RD

Úpravy projektu v cenové hladině I.

Změny jednotlivých části projektu jsou přičítány k základní ceně. V případě více změn je možné všechny změny zpracovat v cenové hladině projektu II., pokud nezvětší zastavěnou plochu domu.

Úpravy projektu v cenové hladině II. a III.

Je možné upravit všechny části projektu rodinného domu, s jediným omezením a to tím, že nesmí být měněna zastavěná plocha domu.

Úpravy projektu v cenové hladině IV. a V.

V rámci této cenové hladiny je možný projekt domu libovolně upravovat.

Ve všech případech je projektová dokumentace zpracována ve standardech materiálů a výrobků platných pro typové rodinné domy.

Uváděné ceny jsou včetně DPH.