Výkaz výměr

Výkaz výměr slouží jako výchozí podklad k nacenění materiálů, výrobků a stavebních prací pro výstavbu rodinného domu konkrétními dodavateli či stavebními firmami. Jedná se o položkový výkaz objemu veškerých materiálů, výrobků a prací na stavbu navrženého rodinného domu.

Obsah dokumentace ke stažení

Výkaz výměr část.1 (PDF)
Výkaz výměr část.2 (PDF)
Výkaz výměr část.3 (PDF)