Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Typový projekt pro stavební povolení

Typová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení (DSP) je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

A - průvodní zpráva

průvodní zpráva (PDF)

B - souhrnná technická zpráva

souhrnná technická zpráva (PDF)

D - dokumentace objektů

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.01technická zpráva (PDF)
D.1.1.02základy (PDF)1:100
D.1.1.03půdorys 1.np (PDF)1:100
D.1.1.04střecha (PDF)1:100
D.1.1.05řez A-A (PDF)1:100
D.1.1.06pohledy (PDF)1:100

D.1.2 - stavebně konstrukční řešení

D.1.2.01technická zpráva (PDF)
D.1.2.02statický výpočet (PDF)1:100
D.1.2.04výkres krovu (PDF)1:100

D.1.3 - požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.01požárně bezpečnostní řešení (PDF)1:100
D.1.3.02výkres odstupových vzdáleností (PDF)1:100

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4A - vytápění

D.1.4A.01technická zpráva (PDF)
D.1.4A.02výkres 1.np (PDF)1:100
D.1.4A.03vytápění schéma (PDF)1:100

D.1.4E - zdravotechnika

D.1.4E.01technická zpráva (PDF)
D.1.4E.02výkres základu - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.03výkres 1.np - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.04svislé schéma - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.05výkres 1.np - vodovod (PDF)1:100
D.1.4E.06plynovod 1.np a axonometrie (PDF)1:100

D.1.4G - elektroinstalace

D.1.4G.01technická zpráva (PDF)
D.1.4G.02půdorys 1.np (PDF)1:100
D.1.4G.03hromosvod - střecha (PDF)1:100
D.1.4G.04rozvaděč domovní (PDF)

D.1.4H - centrální vysavač

D.1.4H.01technická zpráva (PDF)
D.1.4H.02půdorys (PDF)1:100