Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projekt stavby

Typová dokumentace Projektu stavby rodinného domu je určena pro provedení stavby. Tato projektová dokumentace řeší podrobněji Architektonické stavebně technické řešení a Stavebně konstrukční část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Obsah dokumentace ke stažení

D – dokumentace objektů

1. Architektonické a stavebně technické řešení (stavební část)

1.1. Technická zpráva (PDF)
1.2.01 Základy (PDF) 1:50
1.2.02 Půdorys přízemí (PDF) 1:50
1.2.03 Půdorys podkroví (PDF) 1:50
1.2.04 Půdorys střechy (PDF) 1:50
1.2.05 Řezy (PDF) 1:50
1.2.06 Pohledy (PDF) 1:50
1.2.07 Tabulky výrobků (PDF)
1.2.08 Detaily (PDF)


2. Stavebně konstrukční část (statická část)

2.1 Technická zpráva (PDF)
2.2.01 Skladba stropu (PDF) 1:50
2.2.02 Konstrukce krovu (PDF) 1:50
2.2.03 Výkres věnců podkroví (PDF) 1:50
2.3 Statický výpočet (PDF)