Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Osazení na pozemek

Výškové a polohopisné umístění domu - napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro, plyn) - napojení na komunikaci - řešení radonového rizika. Zpracovává se ve dvou verzích dle podrobnosti – pro získání stavebního povolení a pro projekt stavby.

Obsah dokumentace ke stažení

A – Průvodní zpráva

Průvodní zpráva (PDF)

C – Situace

C.1 Zákres do katastrální mapy (PDF)
C.2 Koordinační situace (PDF)
C.3 Situace zdravotechniky (PDF)
C.4 Situace elektro (PDF)

E – Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby (PDF)