Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Malý projekt

Slouží především Vám ke zcela konkrétnímu rozhodnutí a případným požadavkům změn. Dále je určena k prvotnímu vyjádření – stanoviska příslušného stavebního úřadu, zda Vámi vybraný rodinný dům je možné realizovat na konkrétní parcele. Malý projekt je součástí dokumentace k územnímu řízení. Obsahuje: identifikační údaje stavby, půdorysy vč. základních kót, řezy, pohledy v měřítku 1:100, vizualizaci domu, nároky na elektrickou energii, vodu a energii potřebnou k vytápění.

Obsah dokumentace ke stažení

NERO 2011 Identifikační údaje (PDF)
NERO 2011 Půdorys 1.NP (PDF) 1:100
NERO 2011 Půdorys 2.NP (PDF) 1:100
NERO 2011 Pohledy 1 (PDF) 1:100
NERO 2011 Pohledy 2 (PDF) 1:100
NERO 2011 Řez (PDF) 1:100