Kontrolní rozpočet

Kontrolní rozpočet je ocenění výkazu výměr dle aktuálních ceníkových cen ve stavebnictví. Kontrolním rozpočtem je provedeno základní stanovení celkové ceny stavby. Tento rozpočet slouží ke kontrole a porovnání ocenění prací a dodávek konkrétních dodavatelů a firem.

Obsah dokumentace ke stažení

Kontrolní rozpočet část.1 (PDF)
Kontrolní rozpočet část.2 (PDF)
Kontrolní rozpočet část.3 (PDF)