Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Vzorový projekt rodinného domu

Níže naleznete k nahlédnutí a pro získání lepší představy vzory všech nabízených výkresových dokumentací, které jsou nezbytné pro zahájení stavby rodinného domu.

Malý projekt

Slouží především Vám ke zcela konkrétnímu rozhodnutí a případným požadavkům změn. Dále je určena k prvotnímu vyjádření – stanoviska příslušného stavebního úřadu, zda Vámi vybraný rodinný dům je možné realizovat na konkrétní parcele. Malý projekt je součástí dokumentace k územnímu řízení. Obsahuje: identifikační údaje stavby, půdorysy vč. základních kót, řezy, pohledy v měřítku 1:100, vizualizaci domu, nároky na elektrickou energii, vodu a energii potřebnou k vytápění.

číst více

Typový projekt pro stavební povolení

Typová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

číst více

Projekt stavby (PS)

Typová dokumentace Projektu stavby rodinného domu je určena pro provedení stavby. Tato projektová dokumentace řeší podrobněji Architektonické stavebně technické řešení a Stavebně konstrukční část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

číst více

Osazení na pozemek

Výškové a polohopisné umístění domu - napojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektro, plyn) - napojení na komunikaci - řešení radonového rizika. Zpracovává se ve dvou verzích dle podrobnosti – pro získání stavebního povolení a pro projekt stavby.

číst více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy je žadatel povinen přikládat k žádosti o stavební povolení rodinného domu. Průkaz výpočtovou formou stanovuje roční celkovou spotřebu energie, z které je odvozena i roční spotřeba energie na vytápění.

číst více

Výkaz výměr

Výkaz výměr slouží jako výchozí podklad k nacenění materiálů, výrobků a stavebních prací pro výstavbu rodinného domu konkrétními dodavateli či stavebními firmami. Jedná se o položkový výkaz objemu veškerých materiálů, výrobků a prací na stavbu navrženého rodinného domu.

číst více

Kontrolní rozpočet

Kontrolní rozpočet je ocenění výkazu výměr dle aktuálních ceníkových cen ve stavebnictví. Kontrolním rozpočtem je provedeno základní stanovení celkové ceny stavby. Tento rozpočet slouží ke kontrole a porovnání ocenění prací a dodávek konkrétních dodavatelů a firem.

číst více