Právní předpisy - stavebnictví

Česká legislativa týkající se stavebnictví:

 • předpis č.398/2009 Sb. vyhláška ministerstva
  O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 • předpis č.268/2009 Sb. vyhláška ministerstva
  O technických požadavcích na stavby.
 • předpis č.357/2008 Sb. zákon Parlamentu
  O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - úplné znění zákona č. 360/1992 Sb.
 • předpis č.544/2006 Sb. sdělení ministerstva
  Seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006, uveřejněný podle §117 odst. 2 zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • předpis č.503/2006 Sb. vyhláška ministerstva
  O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
 • předpis č.499/2006 Sb. vyhláška ministerstva
  O dokumentaci staveb.
 • předpis č.498/2006 Sb. vyhláška ministerstva
  O autorizovaných inspektorech.
 • předpis č.183/2006 Sb. zákon Parlamentu
  O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • předpis č.6/2003 Sb. vyhláška ministerstva
  Stanovení hygienických limitů chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.