Vyhlášky a zákony

Sekce se týká české legislativy v oblasti výstavby a provozu rodinných domů. Najdete zde základní požadavky a nařízení, srozumitelný výklad a komentář k důležitým stavebním normám. Chceme Vás tak ušetřit jak hledání v plném znění norem, tak složitému dotazování na stavebních úřadech.

Životní prostředí

Životní prostředí

  • Právní předpisy ve výstavbě - souvislosti s výstavbou rodinných domů - životní prostředí
Technické normy

Technické normy

  • Právní předpisy ve výstavbě - souvislosti s výstavbou rodinných domů - technické normy