Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné při objednání a koupi typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb z nabídky firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o..
Typová projektová dokumentace je určena dle vyhlášky č.499/2006 Sb. k zahájení jednoho stavebního řízení i následnou realizaci jen jednoho rodinného domu na jedné konkrétní parcele.

I. Objednání projektové dokumentace

Předběžná objednávka typové projektové dokumentace z nabídky firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o. je možná prostřednictvím:

 • přesně a korektně vyplněného a podepsaného objednávkového formuláře
 • přesně a korektně vyplněného a odeslaného internetového objednávkového formuláře na www.nasdum.cz

II. Záloha a platební podmínky

Záloha na typový projekt a veškeré další služby a produkty činí 50% z aktuální ceny. Objednatel uhradí tuto částku na základě zálohové faktury nebo závazné objednávky (platí pro Malý projekt objednaný přes www.nasdum.cz) na účet 19-3149140267/0100 vedený u Komerční banky Praha 3.
Objednávka bude akceptována po připsání platby (zálohy) za projektovou dokumentaci či další služby na účet firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o. vedený u KB Praha 3.

III. Storno objednávky

Stornování objednávky projektové dokumentace a dalších služeb nabízených firmou Architektonická kancelář Křivka s.r.o. je možné do 48 hodin od přijetí zálohy na účet firmy . V případě stornování zakázky objednatelem po 48 hodinách od přijetí zálohy propadá uhrazená záloha ve stanovené výši firmě Architektonická kancelář Křivka s.r.o..
Stornování po převzetí dokumentace na pobočkách společnosti nebo při doručení dopravní službou není možné. Zakázka, která má být doručena prostřednictvím České pošty, která bude poštou vrácena jako nevyzvednutá v řádném termínu a tedy nedoručená, bude 30 dnů po jejím vrácení považována za stornovanou a dokumentace bude skartována. Zakázka, která měla být po dokončení vyzvednuta v kanceláři firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8 nepřevzatá do 30 dní od dokončení se považuje za stornovanou a dokumentace bude skartována.

IV. Termín dodání projektové dokumentace a služeb

Termínem dodání se rozumí den předání projektové dokumentace České poště, s.p. nebo den osobního převzetí projektu v kanceláři společnosti Architektonická kancelář Křivka s.r.o. objednatelem. Projektová dokumentace se zákazníkovi zasílá na dobírku jako obchodní balík po obdržení řádně vyplněné objednávky, uhrazení zálohy 50% z ceny objednávky (připsání částky na účet firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o.) a dodání veškerých nutných podkladů.
Termín dodání:

 • Typový Malý projekt - bez úprav
  • 5 pracovních dnů od obdržení objednávky a uhrazení zálohy objednatelem (připsání na účet firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o.), Malý projekt bude zaslán objednateli na dobírku
 • Typový Malý projekt – s úpravami
  • 7 pracovních dnů od obdržení objednávky, specifikace požadovaných změn a uhrazení zálohy objednatelem (připsání na účet firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o.), Malý projekt bude zaslán objednateli na dobírku
 • Typová projektová dokumentace beze změn a osazení
  • STANDARDNÍ: 3-4 týdny od obdržení vyplněné a podepsané objednávky, a uhrazení zálohy objednatelem
  • ZKRÁCENÁ: U označených projektů 7 pracovním dní od obdržení vyplněné a podepsané objednávky, a uhrazení zálohy objednatelem. Projekty jsou běžně zpracovány pro II. sněhovou oblast. V případě umístění domu na pozemek ve vyšší sněhové oblasti platí standardní doba dodání.
 • Typová dokumentace se změnami a osazením
  • 6-8 týdnů od obdržení objednávky, uhrazení zálohy objednatelem a dodání všech nutných podkladů

O přesném termínu dodání projektové dokumentace či dalších služeb z nabídky firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o. se zákazník může informovat osobně přímo v kanceláři na adrese Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8, telefonicky na tel. č. 211 155 190, nebo e-mailem na adrese info@nasdum.cz.

V. Víceparé projektové dokumentace rodinného domu

K projektové dokumentaci je možné doobjednat paré navíc tzv. víceparé. Cena jednoho víceparé je stanovena v ceníku služeb. Víceparé je možné doobjednat i dodatečně osobně v kanceláři, telefonicky nebo e-mailem. Doba dodání je 3 pracovní dny. Víceparé zasíláme na dobírku nebo si jej můžete osobně vyzvednout v kanceláři firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o. na adrese Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8 a uhradit v hotovosti při převzetí.
Projektová dokumentace dodávaná firmou Architektonická kancelář Křivka s.r.o. je autorsky chráněna. Samovolné kopírování nebo šíření bez souhlasu autora díla je trestné a není povolené.

VI. Ceny projektové dokumentace a služeb

Ceny za projektovou dokumentaci, další projekty a nabízené služby jsou uváděny včetně DPH a jsou účtovány dle platných ceníků služeb. Ceny za provedené úpravy v projektové dokumentaci jsou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn. Za zasílání dokumentace prostřednictvím České pošty, s.p. je účtován poplatek za doručení-poštovné dle platného ceníku služeb České pošty, s.p..

VII. Reklamace, odpovědnost za vady

Reklamaci projektové dokumentace je nutné podat písemnou formou a to zasláním doporučeného dopisu na dresu firmy Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8 nebo e-mailem na adresu info@nasdum.cz. Doručení Vaší reklamace Vám písemně potvrdíme. V případě zamítnutí Vaší reklamace obdržíte od nás písemné odůvodnění. Oprávněnou reklamaci včetně případného odstranění vady v projektové dokumentaci vyřídíme bez zbytečného odkladu a podle složitosti reklamované vady,(odstranit) nejpozději do 30 dnů ode dne řádně uplatněné reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

IX. Objednávka katalogu

Aktuální katalog v tištěné verzi lze objednat prostřednictvím internetových stránek. Cena katalogu a dobírky je uvedena v potvrzení objednávky, která je vždy zákazníkovi zaslána na vyplněnou e-mailovou adresu. Katalog včetně faktury je zasílán prostřednictvím České pošty, s.p. na dobírku, nebo jako doporučené psaní.

X. Ankety a soutěže

Pravidla anket a soutěží na stránkách www.nasdum.cz se řídí samostatnými pravidly, které jsou vždy popsány v rámci ankety nebo soutěže.