Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.czCenová hladina projektu rodinného domu

I. II. II.

28 435 Kč 39 809 Kč 54 027 Kč

Cena úprav
Malý projekt - studie


- základní identifikační údaje
- 3D vizualizace
- půdorysy podlaží
- řez
- pohledy
3 630 Kč 3 630 Kč v ceně
Architektonicko-stavební řešení

- technická zpráva
- základy
- půdorysy podlaží
- střecha
- řez(y)
- pohledy
7 260 Kč v ceně* v ceně
Stavebně konstrukční řešení


- technická zpráva
- statické posouzení
- skladba stropu
- výkres krovu
4 840 Kč v ceně v ceně
Požárně bezpečnostní řešení


- technická zpráva
- výkres odstupových vzdáleností
2 420 Kč v ceně v ceně
Vytápění


- technická zpráva
- výpočet ztrát
- půdorysy podlaží
4 235 Kč v ceně v ceně
Chlazení


- technická zpráva
- půdorysy podlaží
4 235 Kč v ceně v ceně
Zdravotechnika


- technická zpráva
- půdorysy podlaží (kanalizace, vodovod, plynovod)
3 630 Kč v ceně v ceně
Elektroinstalace


- technická zpráva
- řízení rizika (bleskosvod)
- půdorysy podlaží
- schéma rozvodnice
3 025 Kč v ceně v ceně
PENB


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov 4 840 Kč 4 840 Kč 4 840 Kč
Osazení na pozemek


- technická zpráva
- výkres širších vztahů
- katastrální situace
- koordinační situace
16 335 Kč 16 335 Kč 16 335 Kč

*bez změny zastvěné plochy RD