Ocenění Atelieru NÁŠ DŮM

Ocenění naší expozice

Na výstavě FOR ARCH Karlovy Vary 2010, s tématem "Energeticky úsporná výstavba a úsporné bydlení" získala naše společnost ČESTNÉ UZNÁNÍ v soutěži o nejlepší expozici při 19. ročníku Karlovarské výstavy stavebnictví FOR ARCH Karlovy Vary 2010. Naše společnost zde úspěšně prezentovala nabídku projektů rodinných domů ve 4 energetických standardech a 4 konstrukčních materiálech.

Přiložené fotky

  • Diplom

  • Foto oceněné expozice

Ocenění našich rodinných domů

Naše firma Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. se zúčastnila soutěže ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT - celostátní soutěže na podporu Programu energetické odolnosti ČR, kterou vypisují MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
Soutěž byla pořádána pod záštitou premiéra České republiky Jana Fišera, předsedy Energetického regulačního úřadu Josefa Fiřta, rektora ČVUT Václava Havlíčka, předsedy ČKAIT Pavla Křečka, předsedy SFŽP Petra Štěpánka.
Cílem je prezentovat stavby a projekty v oblasti energetiky, které významným způsobem zvyšují energetickou účinnost a využití energetických zdrojů a přispívají tak ke zlepšení životního prostředí v ČR.

Jeden ze tří titulů ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT v kategorii projekty pro nízkoenergetické a pasivní domy získal nízkoenergetický dům NERO 2009, který pochopitelně naleznete zde v naší nabídce.
Poslední číslo naší tištěné publikace nabízející projekty rodinných domů NÁŠ DŮM XVII - RODINNÉ DOMY VE 4 STANDARDECH získal zvláštní cenu - UZNÁNÍ POROTY.

Pro nás tyto dva tituly znamenají ocenění naší práce a potvrzení správnosti směřování naší činnosti směrem k úspornému bydlení. Pro naše zákazníky by to měla být záruka kvality našich služeb ať už v oblasti projekční a architektonické nebo prezentační.

Přiložené fotky

  • Diplomy s cenou

  • Společné foto účastníků soutěže

  • Diplom Titul 2008

  • Diplom Uznání poroty