Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Veronika 3.01-P - popis

VERONIKA 3.01

Projekt rodinného domu VERONIKA 3.01 je řešen v pasivním energetickém standardu, a je zároveň první referenční stavbou zařazenou v projektu SENUB – uskupení výrobců, dodavatelů a projektantů garantující od sofistikovaného projektu pasivního domu až po výběr a použití kvalitních materiálů vhodných pro nízkoenergetické až pasivní domy.

Osazení do terénu

Dům je osazen na jižním svahu zaručující maximální sluneční osvit a tím jak aktivní, tak pasivní solární zisky v dané lokalitě. Tvar domu je jednoduchý kvádr, orientovaný svojí delší stranou k jihu, kde jsou ve dvou obytných podlaží dispozičně umístěny obytné místnosti.

Členění a dispoziční řešení

Suterén, z jedné strany plně pod úrovní terénu je využíván jako garáž, sklípky a odkladní prostory domu. Toto technické podlaží je konstrukčně a tím i s ohledem na tepelnou bilanci zcela odděleno od horních – nadzemních podlaží.

Dispoziční uspořádání domu respektuje další zásadu návrhu pasivních domů a to zónování domu – obytné místnosti jsou situovány na jižní - osluněné straně rodinného domu a na severní stranu domu jsou dispozičně umísťovány ostatní místnosti domu – komora, technická místnost, zádveří a komunikační prostoty domu. V přízemí, kde je situován vstup do domu jsou dále umístěny obýv. Pokoj, jídelna, kuchyň se spíží a soc. hygienickým zázemím. Horní podlaží – soukromá část domu obsahuje mimo komunikační prostory (schodiště a chodbu) především ložnice a koupelnu.
Po celé délce jižní fasády je předsazena obytná terasa, zamezení přehřívání je v přízemí zajištěno mechanickými markýzami konstrukčně osazenými na samonosné ocelové konstrukci, v patře je řešeno mechanickými předokenními žaluziemi.

Navržené technické řešení

Podzemní podlaží je navrženo jako železo-betonová stěnová konstrukce se zateplením z extrudovaného polystyrenu. Vzhledem k provedenému geologickému průzkumu na pozemku nebylo nutné svah zpevňovat opěrnou stěnou. Fixace svahu bude zajišťovat samotná konstrukce domu, z tohoto důvodu byla i nosná svislá stěna ze tří světových stran navržena taktéž z monolitické konstrukce. Jižní stěna 1NP a celé 2NP je pak vyzděno z vápenopískové cihly tloušťky 175 mm od firmy KM BETA. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železo-betonové desky. Střecha je sedlová se sklonem 15°. Zateplení střechy je řešeno nadkrokevním systémem Isover s použitím polystyrénových trámků a výplňové čedičové vlny Isover UNI v celkové tloušťce 320 mm s doplňkovým zateplením mezi krokve v tloušťce 80 mm. Pro zajištění neprůvzdušnosti střechy a správnému vlhkostnímu režimu bude aplikována parobrzda Isover VARIO KM DUPLEX. Na střechu bude použita betonová krytina společnosti KM BETA.
Zateplení obvodových stěn je provedeno z šedého polystyrenu Isover EPS Greywall v tloušťce 300 mm v kontaktním zateplovacím systému společnosti Weber. Pro tepelnou izolaci podlahy v 1NP je navržen šedý podlahový polystyren Isover EPS Grey 150 v tloušťce 260 mm. Vnitřní SDK konstrukce budou řešeny materiály Rigips.
Výplně otvorů v obytných podlažích budou dřevěné. Okna a vstupní dveře budou dodány firmou SLAVONA s navrženým součinitelem prostupu tepla U = 0,70 W/m2 K.
Rodinný dům bude vytápěn biokrbem a elektrickým podlahovým vytápěním s uživatelsky jednoduchou regulací v jednotlivých místnostech. Větrání je řízené - nucené s využitím rekuperace, zajišťuje ho vzduchotechnická jednotka VPL 18 od firmy NILAN s integrovaným tepelným čerpadlem a akumulační nádrží pro ohřev teplé užitkové vody.
Návrh, dispoziční a konstrukční řešení je zpracováno ARCHITEKTONICKOU KANCELÁŘÍ KŘIVKA, architektonické řešení Ing.arch. Lubomír Křivka.

Proces realizace vzorového pasivního domu

Proces přípravy a realizace tohoto projektu budete moci sledovat krok za krokem na stránkách www.senub.cz projektu SENUB nebo webových stránkách všech členů uskupení SENUB.

Detail projektu pasivního rodinného domu

Vizualizace, pohledy, půdorysy a ještě více podrobností o projektu vzorového pasivního domu uskupení SENUB si můžete prohlédnout zde: Veronika 3.01-P

Veronika 3.01-P

Kam dál?