Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Rozvody

Po uzavření stavby je možné začít řešit rozvody v celém domě. Dům je situován v blízkosti hlavních řádů. Byla realizována přípojka elektřiny a dále vodovodu a kanalizace. Plyn se kvůli problémovému připojení na pozemek nepřivedl. V případě, že investor uvažuje o instalaci chytrého systému řízení domu, je nezbytné mít vše rozmyšleno v dostatečném předstihu. Tento fakt naši investoři trochu podcenili a ovládání jednotlivých technologií se bude v konečné fázi realizovat individuálně a týká se to ovládání řízené ventilace, podlahového vytápění a ovládání venkovních žaluzií sloužící ke stínění domu v letním období a zamezení jeho přehřívání.

Elektřina

Ten, kdo má realizaci rozvodů za sebou, tak už ví, jak je nepříjemné bourat to, co se pracně postavilo. U vápenopískových cihel je možné využít vnitřních otvorů jednotlivých cihel k protažení elektrických kabelů, pak se tomuto bouracímu kroku takřka vyhnete. Nicméně je to opět o precizní přípravě projektu a hlavně pak dohledu nad samotnou realizací na stavbě.
V Multi-Komfortním domě se rozvody elektřiny realizovaly klasickým způsobem, tzn., že musely být ve zdech připraveny otvory pro instalaci rozvodů v případě stěn z vápenopískových cihel. U monolitických stěn byly rozvody vedeny po stěně a budou zaklopeny sádrokartonovými předstěnami.
V pasivním domě je potřeba dbát na detaily, eliminovat místa oslabení obálky domu a připravené otvory ošetřit tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu. Elektrické krabice se tak např. vsazují do sádry a prostupy skrz obálku domu jsou ošetřený speciální páskou a tmelem.
Samotné rozmístění vypínačů, zásuvek, samotných rozvaděčů vždy záleží na potřebách a požadavcích investora.
V případě instalací doplňkových technologií je potřeba od daného výrobce/dodavatele zjistit požadavky na přípravu elektřiny, a to nejlépe ještě před samotným započetím těchto prací. V tomto domě se společně s běžnými rozvody realizovala příprava pro venkovní žaluzie a podlahové elektrické vytápění.

Vodovod a kanalizace

Z hlediska optimalizace rozvodů je dobré při tvorbě projektu myslet na to, abychom měli vodu a kanalizaci pokud možno více v domě centralizovanou. Tzn., aby byla např. koupelna či technická místnost v blízkosti kuchyně atd. Samotné řešení a rozmístění rozvodů vychází opět z požadavků investora.

Právě v době realizace rozvodů a je nezbytné dbát na detaily a zajistit veškeré prostupy a přívody. V této fázi může být obálka domu znehodnocena, což by mohlo mít za následek zásadní ovlivnění výsledku blower door testu.

Případné dotazy zasílejte na info@isover.cz.

 • Elektřina

 • Elektřina

 • Elektřina

 • Elektřina

 • Elektřina

 • Elektřina

 • Ošetření prostupu

 • Ošetření prostupu

 • Ošetření prostupu

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

 • Voda a kanalizace

Kam dál?