Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Technický dozor stavby rodinného domu

Pokud nejste jako budoucí stavebník a investor v tomto oboru vzdělán nebo dostatečně zkušený, nebo nemáte dost času se věnovat kontrole stavby v průběhu výstavby, doporučujeme objednat si Technický dozor investora.

Technický dozor investora

Je to osoba ve stavebnictví vzdělaná a pro tuto činnost oprávněná, která bude ve vašem zájmu průběh stavby sledovat a kontrolovat nejen kvalitu materiálů a především kvalitu stavebních prací, ale i jejich objem ve vztahu k fakturovaným prácím.
Zkušený dozor vám zajistí kvalitní produkt (váš rodinný dům) a ušetří často případné nemalé náklady, ať již v rámci realizace domu, ale i čas a nepříjemnosti při případných následných reklamací vad, nedodělků a poruch. Četnost návštěv (a tím i cena za tuto službu) je stanovena individuálně dohodou mezi stavebníkem a technickým dozorem. Přítomnost technického dozoru na stavbě může být např. pouze při tzv. uzlových bodech (předání základů, stropu, hrubé stavby, ...) až případně po každodenní přítomnost.

Kam dál?