Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavební pozemek

Při volbě a hodnocení pozemku je zásadní poučka

Rodinný dům – stavbu lze přizpůsobit, upravit, změnit, opravit nebo dokonce odstranit a postavit jiný a lepší rodinný dům. A to rodinný dům dle vašich individuálních představ a požadavků, zároveň vyhovující daným regulím, které jsou stanoveny stavebním zákonem či územním plánem dané obce, lokality apod.

Parcela – stavební pozemek

Parcelu, okolí domu, obec, část obce, danou lokalitu, sousední zástavbu a sousedy dle vašich představ změnit nelze! Proto volbě a výběru pozemku je třeba věnovat minimálně stejnou, ale spíše větší pozornost, než výběru vlastního rodinného domu.

Základní informace

První informace o pozemku je zjištění, pro jakou zástavbu či využití je daný pozemek určen. Tento údaj je uveden v územním plánu a sdělí vám ho buď odbor územního rozvoje, nebo stavební odbor příslušného úřadu. Z územního plánu zároveň zjistíte, není-li váš pozemek omezen ochrannými pásmy.

Hlavní kriteria

 • velikost pozemku
 • tvar pozemku
 • svažitost pozemku
 • orientace vstupu na pozemek ke světovým stranám
 • geologické a hydrogeologické podmínky
 • zastíněnost pozemku okolní vzrostlou zelení
 • regulativy výstavby pro danou lokalitu
 • možnost připojení na inž. sítě a komunikace
 • zatížení hlukem od okolních činností
 • stávající i možné budoucí znečištění prostředí
 • jiné omezující faktory výstavby domu na pozemku

Další kriteria, která je třeba zohlednit

 • okolní vybavenost
  • možnost nákupů potravin a věcí denní potřeby
  • dostupnost lékaře
  • zařízení pro volný čas, sport a kulturu
  • vybavenost pro oddych
  • dětská hřiště, školky, školy
 • dostupnost veřejné dopravy
 • dostupnost zeleně
 • okolní stávající i budoucí zástavba
 • možnosti budoucí stavební činnosti v sousedství
 • stávající i možnou budoucí výrobní činnost

Kam dál?