Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Smlouva o stavbě rodinného domu

Smlouva o stavbě rodinného domu se sjednávaná v průběhu zadávání realizace projektu mezi investorem (stavebníkem) jako objednatelem a zhotovitelem stavby (na klíč), na základě poptávky či tendrových podmínek investora (stavebníka) vycházejících z projketové dokumentace a na základě nabídky zhotovitele stavby zahrnující i návrh smlouvy.

Smlouva bude uzavřena podle občanského zákoníku v případě, že smlouvu uzavírá fyzická osoba - investor (stavebník) s právnickou či fyzickou osobou zhotovitelem stavby.
Ve smlouvě jsou stanoveny závazky obou stran, tedy že zhotovitel zrealizuje stavbu dle dokumentace schválené stavebním úřadem a stavebník, že provedené práce uhradí. Je stanovena konečná cena realizace stavby rodinného dmu na základě oceněného výkazu výměr. Dále je sjednaná celková doba výstavby a jsou určeny jednotlivé dílčí etapy realizace stavby. Dále je nutné určit sankce za nesplnění smluvně uzavřených termínů.

Kam dál?