Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projektem to nekončí

Územně plánovací informace

Projektem skutečně příprava stavby zdaleka nekončí, neboť je nutné zajistit stavební povolení (nebo ohlášení stavby), v některých případech vlastnímu stavebnímu povolení může předcházet územní řízení. Postup, podmínky a informace o možném využití území a nutném rozsahu a postupu schvalovacích řízení získáte na základě Územně plánovací informace.

Kdy žádat o informaci

Tyto informace si vyžádejte ještě před vlastním procesem přípravy stavby, v ideálním případě před pořízením – koupí parcely.

Obsah informace

Úřad územního plánování, a stavební úřad poskytují v rámci své působnosti jako předběžné územně plánovací informace o:

  • podmínkách využívání území
  • podmínkách vydání, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jim nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Platnost informace

Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

Kam dál?