Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Proces stavebního povolení

Projektem to nekončí

Projektem skutečně příprava stavby zdaleka nekončí, neboť je nutné zajistit stavební povolení (nebo ohlášení stavby), v některých případech vlastnímu stavebnímu povolení může předcházet územní řízení. Postup, podmínky a informace o možném využití území a nutném rozsahu a postupu schvalovacích řízení získáte na základě Územně plánovací informace.

číst více

Základní rozhodnutí – povolení

Proces územního rozhodování, jehož výsledkem je rozhodnutí o umístění stavby je základním rozhodnutím celého procesu, přípravy stavby.

číst více

Od kdy lze zahájit stavbu

Rozhodnutí o umístění stavby (jinak územní rozhodnutí) je naprosto zásadní a rozhodující. Toto povolení, které je ke stavbě potřeba, je dokladem, že Vámi vybraný rodinný dům na konkrétním pozemku lze postavit. Pro povolení stavby potřebujeme stavební povolení nebo ohlášení stavby, obě formy řeší účelové a stavebně – technické řešení vlastní stavby.

číst více

Od kdy lze stavbu užívat

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

číst více

Kam dál?