Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zateplení domu

Zvažujete pořízení vlastního nového domu? Pokud čtete tyto řádky, pak je to docela pravděpodobné. A ať už je Váš zájem zatím čistě jen předběžný či už jste ve fázi výběru konkrétního domu, uvádíme níže základní doporučení pro výběr systému zateplení Vašeho domu.

Co je dobré vědět, než začnete stavět dům

Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (mezinárodní zkratka ETICS) jsou dnes již ve vyspělé Evropě samozřejmostí, jejich význam při snižování energetické náročnosti na vytápění budov je nepopiratelný. Jsou vhodné pro novostavby stejně jako pro stávající budovy. V případě novostaveb je již nyní možné navrhovat domy, kde je spotřeba energie na vytápění velmi nízká, v hodnotách pod 20 kWh na jeden metr čtvereční vytápěné plochy a rok. Znamená to, že rodinný dům s podlahovou plochou 150 m2 by spotřeboval na vytápění pouze 3000 kWh energie ročně. V případě využívání zemního plynu na topení by roční platba nepřesáhla částku 5000,- Kč v cenách roku 2013. Protože je ale nutné reálně počítat s růstem cen všech energií v následujících letech, lze říci, že investice do zateplení objektů má vysokou návratnost. Pro ilustraci v letech 2000–2009 vzrostla cena zemního plynu o 109%, což znamená každoroční zvýšení ceny o více než 10%.

Návratnost investice do zateplení souvisí také s kvalitou a životností zateplovacího systému a proto bychom si měli říci základní informace, jak maximalizovat užitnou hodnotu zateplení pro investory.

Vysoká užitná hodnota zateplovacího systému spočívá na čtyřech základních pilířích:

  • Kvalita projektování
  • Kvalita výrobků v zateplovacím systému a jejich vzájemná součinnost
  • Kvalita provedení ze strany realizační firmy
  • Dodržování systémových řešení

My se nyní zaměříme na kvalitu zateplovacího systému a důležitost systémových řešení.

Zajímejte se o kvalitu a životnost zateplovacího systému

Jsme součástí Evropské unie a zde jsou stanovené podmínky pro prokazování technických vlastností zateplovacích systémů (ETICS). Pokud výrobce ETICS splní tyto požadované minimální parametry, certifikační orgán mu vydá evropské technické posouzení (ETA), na jehož základě může výrobce uplatnit ETICS v celé Evropské unii a umístit značku CE. Jednotlivé státy Evropské unie však mohou požadavky na technické vlastnosti ETICS ještě zpřísnit, díky čemuž se pak v těchto zemích používají ETICS s vysokou kvalitou a životností.

V České republice nebylo vládou přikročeno ke zvýšení minimálních parametrů požadovaných Evropskou legislativou. Profesní organizace Cech pro zateplení budov (CZB) se však rozhodla zavést (i pro lepší orientaci zákazníka) rozdělení zateplovacích systémů – a to podle úrovně dosažených vlastností, které mohou nejvíce ovlivnit životnost a užitnou hodnotu (jedná se o vlastnosti jako propustnost povrchového souvrství pro vodní páru, odolnost armovaného souvrství proti vzniku trhlin při protažení, bezpečnost montáže kotvících prvků apod). Zateplovací systémy, které splňují přísné požadavky CZB, tak mohou získat Osvědčení o kvalitativní třídě A. Zateplovací systémy s tímto označením dávají větší jistotu pro dosažení dlouhodobé životnosti.

Proč zvolit zateplení vnějších stěn?

Při zateplení vnějších stěn je nosná stavební konstrukce chráněná před působením mrazu a povětrnosti.
Také teplotní změny a související teplotní roztažnost materiálu v konstrukci jsou velmi nízké a konstrukce je méně zatěžovaná.

Systémová řešení a kvalitní provedení

Důležité komponenty ETICS jsou podrobovány náročným zkouškám nejen jednotlivě, ale také jako celý systém. Výsledná kvalita celého systému je založena na vzájemném spolupůsobení komponentů. Na základě platné evropské Směrnice o stavebních výrobcích jsou výrobci a distributoři ETICS povinni uvádět na trh kompletní ETICS včetně všech komponentů. Znamená to, že systémy v necertifikovaném složení nemusí dosahovat potřebných parametrů pro dlouhodobou životnost a také není možné následně vyžadovat plnění zákonných záručních lhůt při projevení závad. Výrobci systému jsou také povinni mít zpracované řešení detailů připojování ETICS na stavební otvory a konstrukce, prostupy stavební konstrukcí, upevňování předmětu na ETICS jako jsou prvky osvětlení, markýzy, rolety, zábradlí.

Kvalita řešení detailů a komponentů má také zásadní vliv na životnost celého systému ETICS. Většina vad při aplikaci ETICS se projevuje v podcenění nutnosti kvalitního řešení uvedených detailů. Úspěšná aplikace zateplovacího systému záleží na mnoha okolnostech, proto renomovaní výrobci zateplovacích systémů nabízejí i řadu bezplatných služeb, aby byla zajištěna bezchybná funkčnost jejich systémů. Své služby poskytují jak majitelům domů, tak i prováděcím stavebním firmám (vizualizace barevného ztvárnění fasády, poradenství po celou dobu zateplování, dohled při provádění zateplení, pomoc s řešením technických detailů záruční a pozáruční servis ,...).

Více infomrací na stránkách www.stomix.cz.

Kam dál?