Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Kobra – český systém inteligentního řízení budov

Když se vysloví termín „inteligentní dům“, spousta z nás si vybaví dům, který umí za svého majitele i přemýšlet, dům plný i v zásadě nepotřebných technologií a často také – dům, který si většina z nás nemůže dovolit.

Ano, existuje spousta různých řešení a přístupů k této dnes tak často vyslovované „mantře“ – mantře zvané inteligentní dům. V tomto článku vám představíme systém řízení Kobra, který byl vyvinut v roce 2004 ve spolupráci s katedrou TZB Českého vysokého učení technického v Praze.
Původním záměrem, který je motorem vývoje Kobry i dnes, bylo hlavně vytvořit funkčního pomocníka, který bude řídit a také měřit jen ty důležité procesy v domech (hlavně vytápění, ovládání žaluzií, závlahu zahrady či např. bazénovou technologii). Tak, aby provoz domu byl efektivní, komfortní, hospodárný a intuitivní na ovládání pro jakéhokoliv člena domácnosti. Tak, aby dům řídil tyto procesy automaticky, ale nijak majitele domu nezatěžoval.
Kobra je jakýsi mozek domu – podobně jako je řídící jednotka mozkem každého automobilu.
Majitel si může všechny hodnoty ve svém domě upravit i na dálku – třeba ze svého mobilního telefonu či tabletu.

Cílem systému Kobra není jen zmíněné technologie řídit, ale zároveň i měřit jednotlivé veličiny a tak i komplexně monitorovat chod celého systému. Rostoucí počet instalací přinášel cennou odezvu od zákazníků. Díky zmíněným měřícím funkcím nám začala přicházet data o provozu zdrojů tepla a vytápění v jednotlivých domech. Díky tomu jsme zjistili, jak je to opravdu s účinností a efektivitou tepelných zdrojů (zejména tepelných čerpadel a solárních kolektorů) a funkčností různých topných systémů. Výsledky měření nebyly vždy shodné s parametry udávanými výrobci. A tak jsme na základě této zkušenosti začali námi ověřené topné systémy a zdroje tepla dodávat sami. Sami jsme totiž chtěli, aby systém vytápění řízený systémem Kobra stál na kvalitních a prověřených zdrojích vytápění. S touto činností souvisí i návrh funkce a následně řízení celé technické místnosti budovy – často s použitím různých zdrojů tepla od různých výrobců. Navrhujeme jednoduché a zároveň i levné koncepty technických místností.

Víme totiž od našich zákazníků, že v současné době existuje obrovská nabídka různých řešení ve vytápění – výrobci se předhánějí v tom, jak vysoké COP jejich tepelné čerpadlo má (často však COP měří v ideálních podmínkách), k tomu existuje i spousta „nových a zaručeně nejlepších“ zdrojů vytápění.
Díky tomu, že náš systém Kobra měří výkony a spotřeby daných tepelných zdrojů, mohli jsme služby společnosti ADP rozšířit o další činnosti. Některé z nich jsme již zmínili. Nechceme totiž, aby člověk, který chce stavět dům, na který často celý život šetřil, podlehl hned prvnímu obchodnímu zástupci nabízejícímu „to nejlepší tepelné čerpadlo“ – proto jsme rozvinuli službu, kterou nazýváme komplexní řešení.

Co je to komplexní řešení?

1) Poradenská a projekční činnost
Na samém začátku nám majitel domu řekne svoje představy o ideálním fungování technologií ve svém domě. Vybereme společně s ním ten nejhospodárnější zdroj vytápění právě pro jeho lokalitu. Buď si ho sežene sám, nebo mu ho dodáme my – to záleží vždy jen na jeho preferenci. Následně mu můžeme vytvořit i projekt vytápění s návrhem celé technické místnosti. Tuto technickou místnost posléze osadíme prvky řízení systému Kobra.

2) Měření a inteligentní regulace - MaiR
Systém Kobra rozšíříme do celého domu – k tomu nám postačí jedna obyčejná dvoulinka – po té běží jak komunikace tak i napájení celého systému. Žádné kilometry zbytečných kabelů. Kobrou řídíme celkovou technologii výroby tepla, následně jeho distribuci (metodou zónové regulace – vlastního teplotního kalendáře pro každou místnost), dále ovládání žaluzií, bazénu, klidně ale i světel či spínání zabezpečovacího systému – záleží jen na majiteli domu, jak „chytrý ho chce mít“.

3) Optimalizace a servis
Optimalizujeme systém na takovou úroveň, aby fungoval hospodárně a zároveň komfortně. Všechny hodnoty si může majitel nastavit sám, nebo mu s tím pomáháme my.

4) Monitoring a dohled
Monitorujeme chod systému, spoustu případných problémů jsme schopni vyřešit i na dálku – každý z aktivních členů Kobra má vlastní diagnostiku, takže hned vidíme, kde vznikl problém. Tak šetříme zákazníkovi náklady za výjezd techniků – případně povoláme právě toho technika, který zodpovídá za danou technologii (např. technika výrobce daného tepelného čerpadla). Nabízíme minimálně dvouletou historii všech měření – pro majitele domu, které „baví statistiky“ a kteří chtějí mít svůj systém zoptimalizovaný co nejhospodárněji.

Komplexním řešením tak rozumíme hlavně co nejúplnější službu pro zákazníka. Chceme s majitelem domu společně vymyslet a následně řídit jeho technologie v domě. Náš zákazník musí vědět, že tím, že mu prodáme Kobru či zdroje vytápění, naše práce nekončí – spíše naopak – tím teprve začíná.
Dům není něco, co se „za rok vyhodí“ – dům se staví většinou na celý život.
A naším úkolem je, aby se technologie v domě po celou tuto dobu užívání chovaly přesně tak, jak uživatelé domu chtějí.
Ptáte se na cenu celého komplexního řešení? Vzhledem k tomu, že chceme, aby se kvalitní řízení stalo součástí každého domu, je samozřejmé, že Kobra a všechny naše služby musí být hlavně cenově dostupné pro každého. Cena se vždy odvíjí od velikosti objektu a počtu řízených technologií – jednodušší systémy v menších domech mohou stát třeba jako kvalitní notebook.

A nezapomeňte, že tohle řešení přinese nejen úsporu nákladů, ale i těžko vyčíslitelný komfort, vzdálenou kontrolu a také zhodnotí Vaši nemovitost.

www.ikobra.com, +420 732 570 071

Kam dál?