Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak vybrat správnou izolaci? Zateplení může být snadné!

Nevíte si rady s výběrem vhodného izolačního materiálu pro Váš dům? Orientace na trhu s širokou nabídkou izolačních materiálů není pro každého samozřejmostí. Isover nabzí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací z minerální vlny a polystyrenu. Máte tak možnost získat objektivní informace a doporučení pro konkrétní řešení Vašich potřeb. Na www.isover.cz můžete naleznout nový kalkulační program, se kterým si navrhnete optimální zateplení požadovaného objektu.S vědomím, nakolik jsou současné technologie vyspělé a jak kvalitní materiály poskytují klientům, by bylo chybou volit izolaci pouze podle její tloušťky. Tloušťka izolace totiž není vždy přímo úměrná její kvalitě a rozhodně neplatí, že potřebných vlastností dosáhneme aplikací nejmasivnějšího materiálu. V některých případech je hlavním ukazatelem součinitel tepelné vodivosti λ, v jiných případech to mohou být akustické či protipožární parametry. Malou inspirací, jak při výběru vhodné izolace postupovat, může být následující návod.

Čeho chceme zateplením domu dosáhnout?

Cílem zateplení rodinného domu jsou úspory energií za vytápění. Před samotným zateplováním bychom si měli odpovědět na několik otázek:

 • Řešíme pouze zateplení nebo také akustiku a požární odolnost?
 • Chceme zateplovat celou stavbu či pouze její část?
 • Jakou kvalitu od izolačního materiálu požadujeme - minimální, optimální či nejvyšší?

Investice do izolačního materiálu

Jakmile si ujasníme detaily zateplování, tedy jakou konstrukci chceme řešit, o kterou aplikaci se jedná a jaké máme nároky na kvalitu izolace, můžeme přistoupit k výběru vhodného typu izolace, kde posuzujeme jak optimální technické řešení aplikace, tak také stanovené ekonomické požadavky ve vztahu k celkové zamýšlené úspoře energií.

Izolaci lze vybrat z několika druhů materiálů, kterými jsou čedičová vlna, skelná vlna, expandovaný polystyren a extrudovaný polystyren. Izolace z minerální vlny vyžadují zpravidla vyšší investice, nicméně se vyznačují např. lepšími hodnotami součinitele tepelné vodivosti při nižších tloušťkách a protipožární odolností. Naopak izolace z polystyrenu je finančně méně nákladná, ale i přesto dokáže poskytnout zákazníkovi vhodné optimální řešení. Níže jsou uvedeny výhody jednotlivých typů materiálů:

Izolace z minerální vlny

 • tepelná izolace
 • ochrana proti hluku
 • požární ochrana
 • paropropustnost
 • tvarová a objemová stálost
 • ekologická a hygienická nezávadnost

Izolace z polystyrenu

 • tepelná izolace
 • mechanické vlastnosti
 • jednoduchá aplikace
 • nízká nasákavost
 • minimální hmotnost
 • ekologická a zdravotní nezávadnost

Aplikace izolačních materiálů Isover na pasivním Multi-Komfortním domě v Zahořanech (Autor: Ing. arch. Lubomír Křivka).

Polystyrenové izolace nové generace

Nové izolační šedé desky EPS s grafitem. Jedná se o polystyrenové desky, které mají výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti oproti běžnému polystyrenu. Výrobky jsou prodávány pod označení Isover EPS GreyWall (profesionální zateplení stěn) a Isover EPS Grey (profesionální zateplení podlah). Tyto nejnovější materiály využívají nanotechnologie pro zlepšení izolačního účinku (λD= 0,032 u Isover EPS GreyWall a λD = 0,031 u Isover EPS Grey), kdy grafitový povrch dokáže účinně odrážet teplo zpět k jeho zdroji. Lepší účinek izolace má za následek řadu souvisejících výhod, např. použití kratších a levnějších kotev, zmenšení rozměrů a ceny parapetů, snížení objemu izolantu = levnější a jednodušší transport, menší ostění = více světla do interiéru.

www.isover.cz

Kam dál?