Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Hydroizolace

Vhodný výběr hydroizolačních materiálů a jejich správné použití jsou zásadními kroky při stavbě domu. Stejně jako dáváme pozor, aby do domu nezatékalo střechou, měli bychom ochránit i stěny domu a jeho základy, aby se vlhkost nedostala dovnitř z okolního terénu.

Co musíme vzít v úvahu při volbě vhodné skladby hydroizolací:

 • Konstrukční materiál domu
 • Zda dům je či není podsklepený
 • Výskyt radonu v místě stavby – provedení radonového průzkumu
 • Umístění domu v okolním terénu
 • Riziko tlakové vody v místě stavby – provedení hydrogeologického průzkumu
 • Plánovaný způsob užívání domu
 • Vytápění domu

Hydroizolace používané u novostaveb rodinných domů:

Krystalizační hydroizolace

 • vhodné pro izolaci betonových konstrukcí, tedy zejména základů domu
 • pojezdová hydroizolace Sikkaton – funguje na principu vyplnění kapilárního systému betonu svými krystaly, čímž dojde k zamezení průniku vlhkosti a vody; výhody – stejná životnost jako životnost izolovaného betonu, nelze je mechanicky poškodit, protože jsou integrální součásti betonu, zkrácení mokrých procesů při výstavbě domu

Silikátové hydroizolace

 • používají se pro betonové i zděné plochy, nejčastěji pro izolaci balkonů, teras, bazénů apod.
 • Dichtungsschlämme, Elastikschlämme, Flexschlämme 1K, pro sklepní prostory, šachty apod. potom systém Bornit SB1, SB2 a SB3

Bitumenové hydroizolace

 • plošné hydroizolace podlah i svislých konstrukcí (nejčastěji obvodové zdi domu pod úrovní terénu)
 • Asfaltové stěrky (Profidicht 1K Fix, Fundamentflex 2K) – nahrazují lepenkové pásy, u kterých hrozí riziko zatékání v místech napojení jednotlivých pásů, v místech přechodu vodorovné a svislé hydroizolace a v rozích, zároveň se stěrky dají použít na povrch, který není rovný (nanáší se natíráním, proto přesně okopírují tvar podkladu)

Zmíněné druhy hydroizolací se dají různě kombinovat, je proto nejefektivnější, necháte-li si zpracovat skladbu vhodné hydroizolace přímo na Váš dům odborným technikem. Vyhnete se tak tomu, že zvolíte zbytečně nákladnou nebo naopak v některých parametrech nedostačující variantu.
Zpracujeme pro Vás nejen návrh vhodné skladby hydroizolací, ale zajistíme i realizaci veškerých prací a za funkčnost celého hydroizolačního systému převezmeme zodpovědnost. V případě zájmu kontaktujte: Ecrypt SE, Na Maninách 1424/23, 170 00 Praha 7, tel.: +420 724 104 214; email: ecrypt.info@ecrypt.cz, www.ecrypt.cz.

Kam dál?