Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Fasáda z lícových cihel

Fasáda tvořená lícovými cihlami, nebo cihelnými obkladovými pásky, je originální, krásná a také užitečná. Originalitu a krásu vidíte hned, o její užitečnosti se přesvědčíte až léty. Je totiž bezúdržbová a navíc může vydatně přispět ke snížení nákladů na vytápění či naopak ochlazení interiéru.

Při uvažování o tomto typu fasády znát několik důležitých faktů, které jsou podstatné už v projektové fázi. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi lícovými cihlami a obkladovými pásky?

Fasáda z lícových cihel je tvořena tak, že se postaví obvodové zdi a k nim se na základy, které jsou obvykle společné se základy celé stavby, přizdívá odvětraná fasáda z cihel. Ty se kotví k nosnému zdivu. Dříve bylo složení takové fasády obvodová zeď, minerální vata či extrudovaný polystyren, vzduchová mezera a cihelná fasáda. Dnešní vývoj, kdy cihlářské firmy dodávají cihelné bloky plněné minerální vatou (například POROTHERM T), je další vrstva izolace zbytečná a k obvodové zdi se přizdívá odvětraná fasádní lícová cihla. Obě tyto řešení jsou použitelné, kvůli nutnosti základů, prakticky výhradně u novostaveb.

Fasáda z obkladových cihelných pásků je použitelná na novostavbách i při rekonstrukcích. Výše zmíněné zateplené cihlářské bloky navíc umožnily zapomenout na původní zateplovací systémy (často nekvalitně realizované) a použít se stejnými tepelně izolačními vlastnostmi kontaktní fasádu z obkladových cihelných pásků, které se lepí speciálními maltami rovnou na obvodovou zeď.


Někteří dodavatelé kladou velký důraz na některé fyzikální vlastnosti lícových cihel, které jsou dány výrobním postupem. K dispozici na trhu jsou v zásadě dva typy – ražené a tažené cihly. Ty první tak trochu připomínají ruční výrobu, poznáte je obvykle podle výrazného zvrásnění povrchu. Jejich nasákavost se pohybuje do 20% a pevnost 12 MPa. Tažené cihly vznikají při vyšších tlacích, nasákavost mívají do 14% a pevnost i nad 25 Mpa. Takzvané klinkry jsou tažené cihly s nasákavostí pod 6%.

Jak s těmito vlastnostmi pracovat? Podle informací jednoho z našich nejzkušenějších dodavatelů, firmy BRICKLAND, která má za sebou přes 6 tisíc realizací, jde o hodnoty nemající v podmínkách České republiky větší význam a často jde o zbytečné tahání peněz z kapes investorů. Podobné je to i s různými velikostními formáty cihel, kde jde jen a jen o estetické vnímání každého člověka.

Jaká jsou rizika fasády z lícových cihel? Společnost BRICKLAND má v základní nabídce 150 druhů cihel! Takže vybíráte z mnoha barev a odstínů. Můžete sáhnout vedle? Kvalitní dodavatel udělá fotorealistickou vizualizaci Vaší stavby.
A co funkční riziko?

Základem je výběr zkušené a spolehlivé dodavatelské a realizační firmy. Nepodceňujte to! Chtějte vidět certifikáty a reference! Tyto firmy by s Vámi měly spolupracovat od projektové fáze a ušetříte plno peněz. Chtějte překlady podložené certifikovanými výpočty. Dopředu se ptejte na řešení architektonických detailů. Dobrá firma budoucí fasádu dokonale výškově i délkově rozměří, takže se vyhnete na jedné straně dořezávkám a na druhé vyhazování spousty nepoužitelných zbytků. A v neposlední řadě se dočkáte perfektní práce, kdy spáry budou stejně široké a „jako když střelí“. A opět nedejte jen na slova. Nezapomeňte, že pro investici do fasády domu není podstatných nějakých 20 tisíc v celkových nákladech, ale to, jak budete spokojeni za několik let.

www.brickland.cz

Kam dál?