Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Dřevostavba ze sendvičové konstrukce

Volba realizace rodinného domu formou dřevostavby je výhodná pro její výborné tepelně-izolační vlastnosti při relativně tenké konstrukci obvodového pláště. Snížením tloušťky obvodových konstrukcí se docílí nárůstu užitných metrů při zachování stávající zastavěné plochy.

ukázka dřevostavby

Kvalitní tepelně izolační vlastnosti přináší nemalé úspory v nákladech na vytápění. Dřevěná konstrukce a další použité materiály (z nichž převažuje tepelná izolace) neakumulují teplo a dřevostavbu lze oproti zděnému rodinnému domu velmi rychle vytopit a udržovat v ní optimální teplotu s mnohem nižší energetickou spotřebou. Na druhé straně naprostá absence schopnosti akumulace teploty vede k větší náchylnosti k přehřívání v letních měsících.

Dalším rozhodujícím faktorem dřevostavby může být rychlost výstavby, především hrubé stavby, která se počítá na dny a to z důvodu, že jsou minimalizovány “mokré procesy”, které vyvolávají potřebu technologických přestávek za účelem získání dostatečné tuhosti konstrukce – materiálu. Prakticky do několika měsíců od povolení stavby je možné se stěhovat do nového domu.

Postup výstavby

ukázka dřevostavby
 • Prvním krokem při realizaci dřevostavby je vytvoření betonových základových konstrukcí a jejich řádné vyzrání.
 • Po provedení hlavní hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu bude realizována montáž nosných stěnových konstrukcí.
 • Stěnové konstrukce jsou z nosných sloupků v definované rozteči a ztuženy na vnějším líci OSB deskou. Spojením těchto konstrukčních materiálů je vytvořena tuhá rámová konstrukce nosných stěn. V případě stavby přízemního rodinného domu – bungalovu bude na nosné stěny přízemí osazena konstrukce střechy vazníky nebo klasická konstrukce a položena střešní krytina.
 • V případě stavby patrového domu bude realizován pevný nosný strop z fošen v definované rozteči a na ně bude proveden záklop z desek OSB. Konstrukce nosných stěn patra je stejný jako u stěn v přízemí, pouze jejich horní ukončení odpovídá tvaru střechy.
 • Konstrukce střechy může být provedena z klasického vázaného krovu, ale i z příhradových vazníků.
 • Hrubá rámová konstrukce dřevostavby má výhodu, že tepelnou izolaci lze umístit mezi nosné sloupky a následně provést vnější kontaktní zateplovací systém na ztužující OSB desku.
 • Tloušťka vnější tepelné izolace se odvíjí od zvoleného energetického standardu domu, na tuto izolaci je z vnější strany následně aplikována ušlechtilá omítka vyztužená síťkou.
 • Do připravených otvorů budou ještě před montáží vnějšího zateplení vsazeny výplně otvorů - okna a dveře dle zvoleného energetického standardu domu.
 • Ze strany interiéru je na obvodové konstrukci provedena parozábrana a dále směrem do interiéru je ponechána instalační dutina uzavřená sádrokartonovou deskou, která tvoří vnitřní stěny domu.

Existuje celá řada systémů dřevostaveb, ale v zásadě je lze dělit podle způsobu provádění a podle difuzního odporu (odporu konstrukce proti prostupu vodních par vnější konstrukcí).

Podle způsobu provádění

 • Dřevostavby, kde podstatná část výroby obvodových konstrukcí v různém stupni kompletace – dokončení je realizována na dílně, na stavbu jsou transportovány již hotové dílce-panely, které jsou zde smontovány.
 • Dřevostavby, kde montáž celé obvodové nosné konstrukce probíhá kompletně na stavbě, ve výsledku se skladba nosné konstrukční stěny neliší od stěny montované na dílně, rozdílná je pouze technologie výroby.

Podle difuzního odporu

 • Difuzně uzavřený systém – nosná konstrukce a zóna tepelné izolace je od vnitřního prostoru oddělena parotěsnou fólií, která zabraňuje vnikání relativní vlhkosti obsažené v teplém vzduchu interieru rodinného domu do konstrukce a následné kondenzaci v této konstrukci vlivem snížení teploty.
 • Difuzně otevřený systém – pronikání relativní vlhkosti do konstrukce nic nebrání, naopak se s ní počítá, čemuž je přizpůsobena i skladba konstrukce umožňující „následné vyvětrání“ této vlhkosti. To je zajišťeno konstrukcí obvodové stěny, kde směrem od vnitřní strany k vnějšímu líci konstrukce musí být použity materiály minimálně se stejným difuzním odporem – lépe s nižším.

Kam dál?