Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Kontrolní rozpočet

Kontrolní rozpočet je ocenění výkazu výměr dle aktuálních ceníkových cen ve stavebnictví. Kontrolním rozpočtem je provedeno základní stanovení celkové ceny stavby. Tento rozpočet slouží ke kontrole a porovnání ocenění prací a dodávek konkrétních dodavatelů a firem.

OBSAH DOKUMENTACE - KE STAŽENÍ:

Kontrolní rozpočet část.1 (PDF)
Kontrolní rozpočet část.2 (PDF)
Kontrolní rozpočet část.3 (PDF)
Kam dál?