Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Kompletace stavby

Další skupinu materiálů a prací, která následuje po vytvoření hrubé stavby a montáži instalcí, nazýváme kompletací. Do této kapitoly spadají výplně vnějších otvorů, zimní zahrady, tepelné izolace, předokení rolety, žaluzie, stínící markýzy, výplně otvorů v interiéru a úpravy vnitřních a vnějších povrchů , vnitřní interiérová schodiště , zabudované sanitární vybavení koupelen a toalet.

Výplně vnějších otvorů

Do připravených otvorů v obvodových stěnách a ve střeše se osazují výplně , na které jsou kladeny požadavky na tepelnou izolaci, ochranu proti povětrnostním vlivům, zábrany proti vniknutí do objektu a další . Všechny tyto požadavky musí splňovat poměrně subtilní konstrukce proti vlastní hmotě obvodových stěn. V současné době převažují výrobky s rámy z plastu a dřeva , pokud jsou kladeny požadvky na subtilnost lze použít hliníkovou konstrukci. Výplně otvorů dokáží výrazně proměnit vzhled domu pomocí členění prosklené plochy příčkami. V zásadě se typově jedná o vchodové dveře, okna, balkonové dveře, francouská okna a velmi oblíbená střešní okna .

Tepelně izolační vlastnosti těchto výrobků musí splňovat jak vlastní prosklení , ale i konstrukce rámů. Dřevěná okna jsou vyráběna z lepených lamel a tím je zamezeno případné kroucení dřeva. Vysokotlaké nátěry dřevěných oken mají sice prodlouženou životnost , ale přesto je nutné tyto nátěrypo učité době obnovit . Jak u plastových a tak i dřevěných výplní je veliká škála v barevnosti a u plastových výrobků je možné i volit texturu odpovídající různým druhů dřeva . Špičkové výrobky jsou tvořeny kombinací materiálů a to že vlastní rám je dřevěný a venkovní krytí je tvořeno hliníkovou konstrukcí.

Výplně otvorů mají řadu možností otevírání počínající klasickým otevřením jednotlivých křídel, vyklopení na ventilaci a v současné době je běžná mikroventilace. Tyto funkce zabezpečuje celoobvodové kování ovládané jednou kličkou.

Běžnou součástí dodávky výplně vnějšího otvoru je i venkovní a vnitřní parapet. Venkovní parapety jsou například systémové z hliníkového plechu s plastovými bočnicemi . Dále je možné použít výrobky z ocelových plechů spoplastovaným nebo pozinkovaným povrchem . Vnitřní parapety jsou součástí interiéru obyné místnosti a lze vybírat mezi plastovými výrobky nebo lze vniřní prapet obložit deskou z ušlechtilého kamne nebo tvrdého dřeva .

Vchodové dveře domu musí plnit mimo tepelně izolačních vlastností i výraznou bezpečnostní funkci . Z důvodu bezbariérového průchodu mají zapuštěný rám do podlahy a jsou vybaveny hliníkovým prahem . Toto místo je chloustivé na únik tepla a je nutné volit výrobky se správně narženou konstrukcí .

Střešní okna

Pokud má rodinný dům navržené obytné podklroví se šikmími stěnymi, lze s výhodou použít stření okna . Tyto výrobky zaručí dostatečné prosvětlení místností , ventilaci . Je nezbytné při umísťování střešních oken do roviny střechy využít systémové prvky pro zlepšení tepelně izolačních vlastnosti . Střešní okna mají několik možností otevírání a tyto se volí podle výškového umístění okna . Materiál rámů střešního okna spol.Roto může být dřevěný nebo plastový.Okna jsou vybavena celoobvodovým kováním , které zajišťuje bezpečné uzavření okna . Výrobci střešních oken dodávají ke svým výrobkům systémové prvky pro zabudování do střešního pláště , vnitřní žaluzie a i vnější , třeba motorické stínící rolety.

Světlovody

Novinkou posleních let jsou tubusové světlovody, umožňují přívod venkovního přirozeného světl a do málo prosvětlených místností. Vyústění světlovodu v interéru je velice zajímavým prvkem designu místnosti.

Zimní zahrady

Výraznou možností pro zvýšení komfortu bydlení v rodinném domě ve všech ročních obdobích je zimní zahrada . Subtilní hliníková konstrukce a tepelně izolační prosklené plochy zajistí minimalizaci tepelných ztrát v zimním období.

Stínící prvky

Pro omezení tepelných zisků ze slunečního záření v letním období se na rodinných domech využívají venkovnístící prvky . Tyto mohou být na fasádě přiznané, tvořící architektonický prvek, nebo skryté v zabudovaných sránkách v obvodvé stěně . Předokenní roletové systémy mají přínos jednak ve stínění a zajištění minimalizací přehřívání místností v letním období , tak i v zimním období mohou přispívat k minimalizace tepelných ztrát . Dále tvoří pevnou zabudovanou překážku proti vniknutí do rodinného domu. S výhodou je možné využít systémových schránek zabudovaných při realizaci hrubé stavby a tyto umožňují kdykoliv v budoucnosti umístění předokenních rolet. Rolety je možné doplnit o kombinacise síťkouprot hmyzu zabudouvanou ve vnějším parapetu. Dlaší možností je umístění venkovních žaluzí , kterými si obyvatel domu může regulovat přísun slunečního svitu. Rolety a žaluzie mohou být manuálně ovladatelné , ale i motorické s dálkovým ovládáním .

Dalším významým prvkem umožňujícím stínění a příjemný pobyt na terase jsou výsuvné markýzy. Provedení markýz může být na manální ovládání, ale i na jako automatické na motor . Látkovou markýzu lze navrhnou v rúzných barevnostech a designech .

Další možností trvalého pevného zastínění jsou venkovní pergoly. Tyto mohou být dřevěné nebo kovové . Konstrukce pergol vytvářejí prostor pro růst popínavé zeleně .

Tepelné izolace

Další důležitou součástí stavby jsou tepelné izolace. Tepelné izolace se používají v místech, kde úniky tepla nedokáže řešit vlastní nosná konstrukce – podlahy, krov, střecha. Nebo kde jsou zvýšené nároky na minimalizaci tepelnýchztrát. Materiálově jsou to minerální rohože, klasické deskové polystyreny, ale stále častěji i kvalitnější izolanty, jako jsou zejména PUR izolace s daleko lepšími tepelnětechnickými vlastnostmi.

Tepelné izolace na bázi minerálních vláken lze použít jako tepelnou izolaci krovu v úrovni mezi krokvemi a pod nimi , zde se minerálníizolace dodává v rolích. Dále je možné deskami z minerální vláken izolovat fasády , pro větší tloušťky izolantů se využívají desky s kolmou oriantací vláken k fasádě . Další výhodou minerálních izolací jsou jejich akustické vlastnosti a jejichpožití do podlah a do sádrukartonových příček .

Kam dál?