Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak začít - výběr rodinného domu

Stavební pozemek

Při volbě vhodného pozemku pro výstavbu rodinného domu je potřeba pamatovat na zásadní poučku. Rodinný dům můžete vždy přizpůsobit svým přesným požadavkům, pokud to bude v souladu s územními regulativy dané obce.
Okolí pozemku, část obce či dokonce Vaše sousedy, už podle Vašich představ měnit nelze.

číst více

Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro výstavbu určuje především Stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

číst více

Finanční dostupnost

Cena výstavby rodinného domu patří mezi jedno z rozhodujících kriterií při jeho výběru. V konečném výběru může být rozhodující, ale nemělo by být jediným kritériem. Při vyhodnocení finanční dostupnosti nepředstavuje cena výstavby rodinného domu celkovou investici.

číst více

Provozní náklady domu

Co vše představují provozní náklady rodinného domu? Připravili jsme pro Vás modelový výpočet pro rodinný dům o 187,55 m2 užitkové plochy na parcele cca 800 m2.

číst více

Funkčnost domu – dispozice

Bezkolizního, pohodlného a příjemného chodu domácnosti lze docílit, pokud pro veškeré (nebo alespoň pro většinu těch nejdůležitějších) procesy – funkce, které v domě denně probíhají, byly vytvořeny prostory umožňující výkon těchto činností, takže průběh jakékoliv činnosti a kteréhokoliv člena domácnosti neznemožní či neomezí činnost jiného člena domácnosti.

číst více

Velikost domu

Velikost domu je dána především ČSN 73 4301 článkem 3.1.4 v následujícím znění: Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

číst více

Požadavky členů domácnosti

Příklady skladeb rodin, a jejich potřeby při využívání rodinného domu je také důležité zvážit při výběru Vašeho nového domova.

číst více

Vzhled domu – fasáda domu

Vzhled je v mnoha případech prvním kritériem při hledání rodinného domu, a to zcela pochopitelně. Proč také studovat a zjišťovat podrobnosti o rodinném domu, který se mi nelíbí?

číst více

Konstrukce domu

Konstrukce domu a volba materiálů přímo ovlivňuje nejen cenu stavby, ale následně náklady na provoz domu. Ať již z hlediska nároků na vytápění vyvolávaných únikem tepla nebo nároků na údržbu a opravy domu, které jsou dané kvalitou materiálu a konstrukčním řešením.

číst více

Standardy stavby rodinného domu

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií je jejich spotřeba na vytápění stále sledovanější. Energie spotřebovaná na vytápění obytných budov v České republice tvoří celých 60 % veškeré spotřebované energie domácností. Obecně platí, že prostředky investované do menší spotřeby na vytápění se dříve či později vrátí a v dlouhodobější perspektivě uživateli ušetří nemalé náklady.

číst více

Nezapomněl jsem na něco

Jestliže máte vybraný rodinný dům podle Vašich požadavků, finančních možností a dalších výše uvedených parametrů, zkontrolujte si nyní, zda jste na něco důležitého nezapomněli. Připravili jsme pro Vás přehledný soupis všech kroků, na které je důležité myslet.

číst více

Jak objednat projekt

Pokud již máte vše předešlé rozmyšlené a zařízené, přichází na řadu objednání projektu rodinného domu. Jak objednat typový či individuální projekt?

číst více

Kam dál?