Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Jak objednat projekt

Typový projekt

Typovou projektovou dokumentací se rozumí, že zvolený rodinný dům je zpracován dle naší aktuální nabídky bez zásahu do jeho stavební, statické a ostatních částí obsahu projektové dokumentace.

Výběr projektu

1. krok – investor

 • Výběr projektu z publikace NÁŠ DŮM bez požadavku na úpravy, nebo změny.
 • Výběr projektu ze stránek www.nasdum.cz bez požadavku na úpravy, nebo změny.

Objednávka projektu

2. krok – investor

 • osobně: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8
 • písemně: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8
 • přes internet: www.nasdum.cz - nabídka v detailu každého domu
 • e-mailem: info@nasdum.cz
 • telefonicky: + 420 211 155 190, + 420 602 309 514

Návrh objednávky

3. krok – Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

 • V co nejkratší době vám bude elektronicky doručen návrh objednávky k odsouhlasení

Podpis objednávky a zaplacení zálohy

4. krok – investor

 • Po odsouhlasení návrhu objednávky obdržíte originál objednávky k podpisu zároveň se zálohovou fakturou (záloha činí 50% z celkové ceny objednávky projektové dokumentace)

Předání díla – dokumentace

5. krok – Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

 • Do 4 kalendářních týdnů od podpisu objednávky, uhrazení zálohy a předání všech důležitých podkladů vám bude formou dobírky doručena projektová dokumentace, kterou si též můžete na základě uhrazení doplatku v hotovosti při předání díla (zbývajících 50% z celkové ceny objednávky projektové dokumentace) vyzvednout osobně na adrese: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8.
Typový projekt se změnami

Typovým projektem se změnami se rozumí zpracování typové projektové dokumentace a klientských změn na základě požadavků investora.

Výběr projektu

1. krok – investor

 • Výběr projektu z publikace NÁŠ DŮM s požadavku na úpravy, nebo změny.
 • Výběr projektu ze stránek www.nasdum.cz s požadavku na úpravy, nebo změny.

Objednání studie – malého projektu

2. krok – investor

 • osobně: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8
 • písemně: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8
 • e-mailem: info@nasdum.cz
 • telefonicky: + 420 211 155 190

Klientské změny

3.krok – investor

 • Specifikace požadovaných změn a úprav projektu (zakreslení do studie + textový popis požadovaných změn a úprav projektové dokumentace).

Návrh objednávky

4. krok – Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

 • V co nejkratší době vám bude elektronicky doručen návrh objednávky zohledňující vámi požadované změny a úpravy dokumentace k odsouhlasení

Podpis objednávky a zaplacení zálohy

5. krok – investor

 • Po odsouhlasení návrhu objednávky obdržíte originál objednávky k podpisu zároveň se zálohovou fakturou (záloha činí 50% z celkové ceny objednávky projektové dokumentace).

Předání díla – dokumentace

6. krok – Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

 • Do 6 kalendářních týdnů od podpisu objednávky, uhrazení zálohy a předání všech důležitých podkladů vám bude formou dobírky doručena projektová dokumentace, kterou si též můžete na základě uhrazení doplatku v hotovosti při předání díla (zbývajících 50% z celkové ceny objednávky projektové dokumentace) vyzvednout osobně na adrese: Architektonická kancelář Křivka s.r.o., Bedřichovská 2183/16, 182 00, Praha 8.

Úprava typového projektu představuje vždy levnější variantu, než zpracování individuálního projektu.

Kam dál?