Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Funkčnost domu - dispozice

Bezkolizní funkce domu

Bezkolizního, pohodlného a příjemného chodu domácnosti lze docílit, pokud pro veškeré (nebo alespoň pro většinu těch nejdůležitějších) procesy – funkce, které v domě denně probíhají

  • příprava jídla a jeho uskladnění
  • konzumace jídla
  • společný pobyt obyvatelů domu, sledování televize apod.
  • odpočinek – oddych a spánek
  • osobní hygiena
  • vstup do domu a pohyb mezi jednotlivými místnostmi
  • možnost pěstování osobních zálib, koníčků apod.
  • zajištění provozu domu
  • odkladní a úložné prostory

byly vytvořeny prostory umožňující výkon těchto činností, takže průběh jakékoliv činnosti a kteréhokoliv člena domácnosti neznemožní či neomezí činnost jiného člena domácnosti.

Vývoj rodiny

Samozřejmě, že některé prostory jsou určeny k více činnostem. Nezanedbatelný je též vývoj rodiny a s ním měnící se nároky a požadavky na dispozici, velikost domu a prostory umožňující různé činnosti.

Funkční schéma rodinného domu

Na přiloženém obrázku je naznačeno funkční schéma rodinného domu s vazbami jednotlivých prostor, jejich řazení a vzájemného propojení.

Redukce ploch rodinného domu

S ohledem na dostupnost rodinného domu, snížení až minimalizaci ceny rodinného domu se nejen vytvářejí prostory zajišťující několik funkcí, ale i prostory, které nejsou přímo nezbytné pro chod rodiny (především ty nepobytové se vypouštějí). Jedná se především o úložné prostory jako např. spíž, komora, šatna, technická místnost, ale i zádveří apod. Ne vždy musí jít o snížení funkčnosti a tím i kvality rodinného domu – není účelem postavit „hrad“, ve kterém se jednotliví členové domácnosti budou hledat. Na druhé straně by rodinný dům měl poskytovat větší standard a pohodlí než byt v bytovém domě. Proto je třeba redukci především úložných a odkladních prostor pečlivě zvážit.

Kam dál?