Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Fáze výstavby

 • Výkopy

  1. Výkopy
  Výkopy– neboli stavební jáma sloužící pro betonáž základových pasů nebo pokládku inženýrských sítí.

 • Základy

  2. Základy
  Spodní část stavby z betonu přenášející její zatížení do zemního podloží, zpravidla tvořena základovými pasy nebo patkami a následným vylitím podkladní desky.

 • Nosné zdivo

  3. Nosné zdivo
  Svislé konstrukce nesoucí stropní konstrukci a konstrukce nad ní. Přenášejí zatížení do základových konstrukcí.

 • Střecha

  4. Střecha
  Stavební konstrukce nad chráněným (vnitřním) prostředím. Sestává z nosné střešní konstrukce (krov) a jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami. Dle sklonů se dělí na: střechu plochou α < 5°, šikmou 5° < α < 45°, strmou 45° < α < 90°.

 • Hrubá stavba

  5. Hrubá stavba
  Fáze výstavby po dokončení výše uvedených.

 • Instalace

  6. Instalace
  Vytvoření „kapes“ pro rozvody instalací vodovodu, kanalizace, elektřiny apod..

 • Úprava povrchů

  7. Úprava povrchů
  Jedná se víceméně o dokončovací práce na samotném objektu stavby. Lze mezi ně počítat například podlahy, obklady, omítky, podhledy a následné malby a nátěry.

 • Exterier

  8. Exterier
  Práce spojené se stavbou avšak nepřímo spojené. Například pojezdové a pochozí plochy, osazení vjezdové a vstupní branky atd..

 • Zaharada

  9. Zaharada
  Práce mimo samotnou stavbu – úprava terénu, zahradní práce, rostliny apod..

Kam dál?