Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Exteriér domu

Pokud máme zrekapitulovaný celý dům , nesmíme zapomenout i na vlastní pozemek , kde je stavba umístěna . Pozemek je nutné oplotit , vybavit vjezdou bránou a vstupními dvířky. Vyřešit tvar a formu předzahrádky společnš s přístupovými komunikacemi . A bežným standartem se stává i bazén s nezbytnými doplňky . Dále je vhodné terasy přiléhající k domu doplnit o deřvěné pergoly , které v kombinaci s popínavou zelení vytvoří útulné místo pro odpočinek.

Oplocení

Oplocení pozemku můžeme rozdělit na hlavní , tedy k ulici , nejspíše je to plot na podzdívce se sloupky a výplňovými poli z různých materiálů . Zde je možnés výhodou využít prefabrikované ploty nebo se můžete vydat idividuální cestou , třeba s plotem se sloupky z režného zdiva . Standartním vybavením vjezdových bran je automatické otevírání na dálkové ovládání.

Oplocení směrem k sousedům nebo do volného prostransví se z pravidla navrhuje z drátěného pletiva s ocelovými skloupky a je třeba vybaveno podharabovými deskami.

Bazény

Standardem u rodinných domů je rekreační bazén s technologií čištění vody . Bazén lze řešit fornou čistě užitné funkce i s posuvným zastřešením a solární ohřevem vody. Nebo se může stát součástí návrhu zahrady ve formě jezírka s okrasnými rostlinami .

Kam dál?