Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zelené střešní zahrady Isover

Zateplená střecha může být nejenom ochrana před unikajícím teplem, ale může být i krásná tak, že se na ni budeme rádi vracet a trávit tam příjemné chvilky, které nám dají zapomenout alespoň na moment shonu velkoměsta. Řeč je o střešních zahradách, které má nově ve svém sortimentu i firma Isover.

Nový typ střešních desek Isover umožňuje pěstování rostlin bez použití zeminy. Tyto desky mají hned několik výhod. K těm nejvýznamnějším patří jejich nízká hmotnost i při nasáknutí vodou. Proto je tento materiál vhodný zejména pro rekonstruované střechy, kde zbytečně nepřitěžuje konstrukci a můžeme si dovolit pěstovat i rostliny s větším kořenovým balem, což bychom si s běžnou zeminou nemohli dovolit. Další výhoda je i snadná manipulace s deskami, čímž se podstatně snižuje pracnost při realizaci vegetační střechy. Minerální desky jsou snadno vyměnitelné, což v případě jakékoli poruchy střešního pláště a nutné dodatečné opravy, znamená značné urychlení a snížení pracnosti.

Rostliny se můžou sázet do desek přímo na střeše, nebo se dá využít i předpěstování a instalace již „hotových" panelů. Používají se rostliny převážně nenáročné a suchomilné, při řízeném systému závlahy a výživy se dá použít i velmi dekorativní exotická flora (panely lze snadno vyjmout v případě extrémních mrazů a pak znovu instalovat).

Tyto vegetační střechy s minerální vlnou je možné provádět jak u nových střech, tak při rekonstrukcích stávajících. Uplatnění se najde zejména u průmyslových objektů, továrních hal, nákupních a obchodních center v městské aglomeraci, kde rozmanitě členěné střešní plochy, terasy umožňují variabilní využití těchto střešních zahrad jako doplněk ozelenění fádních šedivých ploch. Alternativní použití se nabízí uplatnění zelených střech na balkonech, lodžiích, terasách, garážích atd. při revitalizaci panelových domů na sídlištích a obytných komplexech. Vegetační systémy nemusí být aplikovány výhradně na vodorovné ploché střeše. Použití v šikmých střechách je možné též. U střech se sklonem nad 5° je ale nutné provést protismykové zábrany.

Publikaci Střešní zahrady Isover si můžete stáhnout v el. podobě nebo zdarma objednat na info@isover.cz.

Kam dál?