Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zelená úsporám končí. Nahradí úvěr s nízkými úroky původní dotaci?

S koncem roku 2012 skončí i dotační program státu Zelená úsporám, který podporoval zateplování domů a tím energetické úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Od r. 2013 budou dotace státu do těchto investic pokračovat, ale v upravené podobě. Ministerstvo životního prostředí připravuje nový program na snižování výdajů za vytápění v budovách, který bude svým způsobem pokračovat v programu Zelená úsporám, nebude ale zdaleka tak velkorysý. Peníze, které stát obdrží z prodeje emisních povolenek v letech 2013 až 2020, by měly jít částečně opět na podporu zateplování nemovitostí.

Dotace budou nižší, ale občané budou moci požádat o levné dlouhodobé půjčky s nízkou úrokovou sazbou a předpokládanou splatností až 30 let. Tzn., že nový program by měl poskytovat hlavně nízkoúročené úvěry s dlouhodobou splatností. Očekává se výše úročení od 2%. Výše úroků by měla zůstat po celou dobu splácení úvěru stejná. Součástí dotace bude nejen úvěr, ale i tzv. nevratný bonus, který by měl být zhruba výši 25% celkové nákladů.

Při podávání žádosti by měly platit méně přísné podmínky a mělo by být jednodušší. Celý tento program by měl být dostupný pro novostavby a rekonstrukce jak soukromých tak i veřejných budov, bytových a rodinných domů.

Kam dál?