Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Zateplovat dům nebo nezateplovat dům ?

A když ano, tak jak, kolik to bude stát, co to přinese a kolik uspořím na nákladech za vytápění? Nejčastější otázky každého majitele domu, na které Vám dá odpověď:

Energetický posudek domu a návrh opatření

Jedná se o komplexní rozbor a návrh na snížení energetické náročnosti domu ve vazbě na stavební úpravy domu a cenu realizace navržených opatření.

Zakoupením Energetického posudku získáte

2 x Průkaz energetické náročnosti objektu

Informace o

 • součiniteli tepelného prostupu jednotlivých stávajících obvodových konstrukcí domu
 • součiniteli tepelného prostupu jednotlivých obvodových konstrukcí domu v požadovaných a v doporučených hodnotách dle ČSN 73 0540-2
 • skladbě konstrukcí – tloušťky jednotlivých tepelných izolací v normových a doporučených hodnotách součinitele tepelného prostupu pro danou část obvodové konstrukce domu
 • součiniteli tepelného prostupu výrobků a materiálů a jejich orientační ceny s kontakty na konzultanty jednotlivých výrobců - dodavatelů
 • součiniteli tepelného prostupu konkrétních stavebních opatření a jejich orientační ceny
 • možnosti volby rozsahu stavebních opatření – zateplení v závislosti na součiniteli tepelného prostupu jednotlivých konstrukcí a jejich ceny a orientační ceny realizace
 • ovlivnění spotřeby energie na provoz domu jednotlivými (a celkovými) stavebními opatřeními
 • potřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k cenám stavebních opatření (jednotlivých i celkových)
 • porovnání nákladů na vytápění domu v závislosti na jednotlivých (celkových) stavebních opatření v horizontu 20 let
 • návratnosti jednotlivých a celkových stavebních opatření - zateplení domu
 • porovnání nákladů na vytápění v závislosti na jednotlivých (celkových) stavebních opatřeních a volbě zdroje vytápění s kontaktem na konzultanta dodavatele
 • porovnání nákladů na vytápění domu v závislosti na celkových stavebních opatřeních a volbě zdroje vytápění v horizontu 20 let

Investice do zpracování Energetického posudku domu se Vám 5x vrátí

Náklady spojené s vypracováním Energetického posudku domu a návrhu opatření Vám mohou být vráceny hned 5x formou garantovaných slev všemi partnery tohoto projektu (Architektonická kancelář Křivka, Brilon, Isover, Stavona, Weber).

Vlastní financování je možné řešit individuálně s f. Partners, která pro Vás připravila i možnost financování stavebních opatření úvěrem v hodnotě 100 % ceny realizace.

Vypracováním Energetického posudku domu a návrhu opatření objednatel získává nejen Průkaz energetické náročnosti budovy(PENB) a to hned ve dvou vyhotoveních: PENB stávajícího stavu a PENB po stavebních opatřeních, ale především získává dostatečně podrobný podklad pro rozhodovací proces:

Zateplovat dům nebo nezateplovat dům?

A když ano, tak jak, kolik to bude stát, co to přinese a kolik uspořím na nákladech za vytápění? Navíc získává ještě možnost několikanásobného navrácení nákladů spojených s vypracováním posudku a dále bezplatný návrh financování vlastní realizace – stavebních opatření snižujících náklady na vytápění domu.

www.energetickyposudek.cz

Kam dál?