Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Wienerberger představí na IBF Brno dům budoucnosti

Stavba rodinného domu s sebou nese dlouhé měsíce příprav a úvah, z jakých materiálů vysněný domov postavit. Důležitým pomocníkem se pak stávají veletrhy a výstavy, na kterých najde budoucí majitel domu prezentaci důležitých firem z oblasti stavebnictví. Na blížícím se veletrhu IBF v Brně se představí i společnost Wienerberger s novou koncepcí řešení domů budoucnosti.

Expozici firmy návštěvníci naleznou na stánku č. 68, pavilonu V. Zájemci se zde budou moci seznámit s novou koncepcí řešení domů budoucnosti, ale i s revoluční cihlou plněnou minerální vatou – POROTHERM 42,5 T Profi.

Koncept e4

Hledání optima mezi možnými variantami výstavby rodinného domu, přivedlo odborníky Wienerbergeru k vytvoření konceptu e4. Tento koncept nahlíží na dům a hodnotí jej z pohledu čtyř „e“. Jedním ze sledovaných faktorů a zástupce prvního „e - energie“ je energetická efektivita, která je bez nadsázky největším přikázáním dneška. Dalším vstupním údajem jsou ekologické nároky, které se budou s postupem času stále zvyšovat. Třetí písmeno „e - emoce“ reprezentuje estetické nároky na bydlení. Poslední, tedy čtvrté „e“ reprezentuje efektivitu, která musí nutně slaďovat vstupní náklady a náklady na budoucí provoz domu.

Z koncepce e4 vychází pomocný software, tzv. optimalizační kalkulačka. Na jejím vývoji pracovala firma Wienerberger s odborníky z Technické univerzity Vídeň. Kalkulačku premiérově představí odborníci z Wienerbergeru na veletrhu IBF. Návštěvníci se tak mohou těšit na průlomový způsob kalkulace ve stavebnictví.

Dům budoucnosti

Společnost Wienerberger své nové poznatky demonstruje na reálné stavbě domu, který již stojí v rakouském Zwettlu. Cihlový dům e4 2020 je nízkoenergetický s přirozeným větráním obytných místností. K dosažení těchto charakteristik je obálka budovy, jakož i technika topení a vybavení domu vyvážena a v perfektní vzájemné souhře. Stěny domu jsou postaveny z cihel POROTHERM T Profi, nejnovější generace cihel od společnosti Wienerberger s integrovanou tepelnou izolací z minerální vlny. Díky tomu není potřebná žádná dodatečná izolace zvenku, postačí klasická vnější omítka.

Cihla plněná minerální vatou

Moderní řešení stavby nízkoenergetického domu nabízí společnosti Wienerberger právě díky cihle plněné minerální vatou POROTHERM 42,5 T Profi. S těmito cihlami je možné postavit energeticky nenáročné bydlení bez nutnosti dodatečného zateplení fasády, které bude sloužit několika generacím. Cihly mají totiž výborné tepelně izolační a akumulační vlastnosti - v zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku naopak zabraňují přehřátí. Další výhodou tohoto věky prověřeného přírodního materiálu je neomezená životnost.

Přijďte se poradit

Mezinárodní stavební veletrh IBF Brno 2012 bude probíhat od 24. do 28. dubna 2012. Expozice společnosti Wienerberger bude umístěna v pavilonu V, stánek č. 68. Ve stánku budou připraveni odborníci, kteří přímo na místě zodpoví zájemcům o stavebnictví veškeré dotazy související s novinkami a poradí se stavbou či rekonstrukcí domu. I letos budou mít návštěvníci exkluzivní možnost získaní značných slev na produkty společnosti Wienerberger.

Kam dál?