Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Výkaz výměr součástí typového projektu

Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. rozšiřuje obsah dokumentace pro stavební povolení o výkaz výměr bez navýšení ceny.
Výkaz výměr, prací a materiálu slouží jako podklad pro zpracování cenové nabídky pro stavbu Vašeho domu dodavatelem (nebo dodavateli – v případě výběrového řízení), ale především bez výkazu jsou cenové nabídky jednotlivých potencionálních dodavatelů velice špatně porovnatelné.

S platností od 10. 5. 2012 ukončujeme platnost nabídky.
Děkujeme za pochopení.

Výkaz výměr, prací a materiálu jako součást dokumentace ocení jistě všichni stavebníci rodinných domů, ale především ti, kteří se rozhodli výběr dodavatele svého domu řešit poptávkovým-výběrovým řízením (se kterým Vám Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. poradí či ho pro Vás provede a vyhodnotí). Tento výkaz dále ocení ti stavebníci, kteří se rozhodli vzít zajištění některých stavebních materiálů či prací do vlastních rukou – realizovat větší či menší část výstavby rodinného domu svépomocí.

Výkaz výměr ke stažení - VZOR

Výkaz výměr obsahuje všechny základní položky stavby:

 • Zemní práce
 • Základy
 • Svislé a vodorovné konstrukce
 • Úpravy povrchů
 • Ostatní konstrukce a práce
 • Izolace tepelné, proti vodě a vlhkosti
 • Konstrukce tesařské
 • Konstrukce montované
 • Konstrukce klempířské
 • Krytiny
 • Konstrukce truhlářské (výplně otvorů)
 • Konstrukce zámečnické
 • Podlahy a obklady
 • Nátěry a malby
 • Komunikace a oplocení
 • Sadové úpravy

Tato nabídka platí od 1. 2. 2012 do odvolání.

Kam dál?