Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Výběrové řízení

Výběr rodinného domu je složitý proces a každý klade důraz na jiná kritéria. Abychom našim zákazníkům tento proces co nejvíce usnadnili, vytvořili jsme aplikaci „Výběrové řízení“.

Díky Výběrovému řízení si můžete porovnat až 5 rodinných domů najednou a volit váhu důležitosti kritérií, která jsou pro Vás nejdůležitější.

Domy můžete hodnotit na základě těchto kritérií:

  • Fasáda domu
  • Půdorys – dispozice domu
  • Energetický standard – náklady na vytápění domu
  • Cena domu za m2

V prvním kroku volíte energetický standard, ve kterém má být dům do výběru přidán. Dále ohodnotíte fasádu a dispozici jedním až pěti body. Hodnocení fasády (vzhledu domu) a půdorysu (dispozice) jsou kritéria subjektivní.
Když máte přidány do výběru alespoň dva domy, můžete přejít k vlastnímu Výběrovému řízení. V tabulce se vedle sebe zobrazují ve sloupcích zvolené domy. Hodnocená kritéria jsou podbarvena zeleně, další informační údaje o domě jsou v tabulce pod nimi.
Aby se domy seřadily, to znamená, abyste zjistili, který z nich je pro vás ten nejlepší, zvolte pro čtyři hodnocená kritéria Váhu důležitosti – například je-li pro Vás nejdůležitější energetický standard a poměr cena/užitná plocha, nastavte posuvník u těchto kritérií na maximum. U zbylých dvou naopak zvolte menší důležitost. Součet hodnocení důležitosti je vždy 100%.

Výběrové řízení

Kam dál?