Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavba domu na klíč krok za krokem

Přečtěte si, jak stavba domu na hypotéku nejčastěji funguje. Pomůže Vám to neudělat nikde chybu. Následující tabulka Vám pomůže všemu lépe porozumět a v klidu se připravit.

1. Vydání stavebního povolení.

2. Zcela zásadní pro výběr banky pro financování stavby domu je, zda je Váš pozemek zatížen zástavním právem v souvislosti s hypotékou nebo úvěrem, který jste si brali na jeho koupi. Pokud ano, je jedinou možností vzít si hypotéku na stavbu znovu u stejné banky nebo stavební spořitelny.

Pokud na pozemku už nějaké zástavní právo vázne a Vy si chcete vzít hypotéku u jiné banky, je věc potřeba řešit v širších souvislostech. V takovém případě nás rovnou kontaktujte, abychom pro Vás našli vhodný postup.

3. Výběr banky. Posouzení příjmu.

4. Nashromáždění podkladů pro schválení hypotéky: zejména dokladů z katastru, technické správy, pohledů a půdorysů, rozpočtu, smlouvy o dílo a podkladů k příjmům.

5. Podání žádosti o hypotéku bance nebo o úvěr stavební spořitelně.

6. Schválení hypotéky nebo úvěru.

7. Podpis smlouvy o dílo se stavební firmou.

8. Podpis úvěrové smlouvy.

9. Podání zástavních smluv spolu s návrhem na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

10. Zahájení výstavby. Nejčastěji za vlastní prostředky klienta.

11. „Stavba roste a čerpá se hypotéka“.

12. Dokončení stavby.

13. Kolaudace.

14. Geodetické zaměření stavby.

15. Návrh na zápis stavby do katastru nemovitosti.

16. Případné reklamace, opravy „nedodělků“, uvolnění zádržného.

17. No a pak už se stěhujete. Gratulujeme!

Ing. Tomáš Prčík
www.hypotekanastavbu.cz

Kam dál?