Stavba domu na klíč krok za krokem

Přečtěte si, jak stavba domu na hypotéku nejčastěji funguje. Pomůže Vám to neudělat nikde chybu. Následující tabulka Vám pomůže všemu lépe porozumět a v klidu se připravit.

1. Vydání stavebního povolení.

2. Zcela zásadní pro výběr banky pro financování stavby domu je, zda je Váš pozemek zatížen zástavním právem v souvislosti s hypotékou nebo úvěrem, který jste si brali na jeho koupi. Pokud ano, je jedinou možností vzít si hypotéku na stavbu znovu u stejné banky nebo stavební spořitelny.

Pokud na pozemku už nějaké zástavní právo vázne a Vy si chcete vzít hypotéku u jiné banky, je věc potřeba řešit v širších souvislostech. V takovém případě nás rovnou kontaktujte, abychom pro Vás našli vhodný postup.

3. Výběr banky. Posouzení příjmu.

4. Nashromáždění podkladů pro schválení hypotéky: zejména dokladů z katastru, technické správy, pohledů a půdorysů, rozpočtu, smlouvy o dílo a podkladů k příjmům.

5. Podání žádosti o hypotéku bance nebo o úvěr stavební spořitelně.

6. Schválení hypotéky nebo úvěru.

7. Podpis smlouvy o dílo se stavební firmou.

8. Podpis úvěrové smlouvy.

9. Podání zástavních smluv spolu s návrhem na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

10. Zahájení výstavby. Nejčastěji za vlastní prostředky klienta.

11. „Stavba roste a čerpá se hypotéka“.

12. Dokončení stavby.

13. Kolaudace.

14. Geodetické zaměření stavby.

15. Návrh na zápis stavby do katastru nemovitosti.

16. Případné reklamace, opravy „nedodělků“, uvolnění zádržného.

17. No a pak už se stěhujete. Gratulujeme!

Ing. Tomáš Prčík
www.hypotekanastavbu.cz

Kam dál?