Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Soleg - energie ze slunce

Společnost Soleg s.r.o., zorganizovala pro zájemce z řad projektantů a stavebních firem prezentaci projektu Sluneční dům 50+, která se uskutečnila ve Zwieselu a Teisenachu dne 11.3.2011.
Akce se zúčastnilo 8 společností z České republiky, její součástí byly i prohlídky již uskutečněných realizací a prezentace autorů tohoto projektu. Velmi prospěšná byla i následná diskuze o možnostech výstavby a spolupráce v České republice.

Společnost Soleg GmbH je partnerem organizace Sonnenhaus-Institut, která se zabývá konceptem výstavby Slunečního domu 50+ v Německu již několik let. S úspěchem již bylo zrealizováno několik set staveb, jen v sousedním Bavorsku vyrostlo za uplynulý rok 120 těchto domů.
Základní myšlenkou tohoto konceptu je, že nejméně 50 % spotřeby tepla v objektu bude pokryto energií ze slunce. Impulsem k vývoji byly především tenčící se zásoby energie z fosilních zdrojů a s nimi související neustálý nárůst cen za energii (např. u plynu o 50% za posl. 10 let), snaha o nezávislost na dodavatelích energií.
Společně s odborníky ze Sonnenhaus-Institutu hledá Soleg další projektanty, architekty, developerské společnosti i stavební firmy, kteří by se rádi podíleli na rozšíření výstavby Slunečního domu 50+ v České republice.

V případě zájmu o tuto problematiku kontaktujte společnost Soleg s.r.o., která zabezpečí další technická data a informace, stejně jako návštěvu funkčního Slunečního domu 50+ ve Zwieselu (100% pokrytí spotřeby tepla sluneční energií) či konzultaci s odborníky s několikaletými praktickými zkušenostmi.

Konstantin Wiesner, manažer obchodu a marketingu Soleg s.r.o.
Čermákova 60/a
301 00 Plzeň
Tel: +420 605 452 607
www.soleg.cz

Kam dál?