Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Solární sestavy Regulus mohou i přitápět

Solární soustavy s dlouhodobou nebo sezónní akumulací se v zahraničí, ale i v České republice, stávají běžnou součástí pokročilých úsporných otopných systémů, zejména v rámci projektů nových nízkoenergetických staveb, rekonstrukcí tepelných zdrojů bytových objektů, solárních sídlišť, komerčních budov či různých výzkumných projektů.

Několikaleté provozy těchto systémů a data nashromážděná z těchto aplikací, ukazují na jejich reálný potenciál využití v běžné praxi. Zejména trvale stoupající ceny energií všech druhů jsou důvodem proč budou obnovitelné zdroje tepla brzy stavebním standardem.

Malé výkony potřebné pro vytápění dobře zatepleného objektu a „extrémně“ nízkoteplotní otopný systém jsou podmínky efektivního využití dlouhodobé či sezónní akumulace solárního systému.

Technická řešení běžných aplikací se solární akumulací jsou obecně známa. Solární systém je zapojen do zásobníku, ze kterého je pak realizováno vytápění objektu. Příprava teplé vody bývá v těchto systémech řešena buď samostatně, mnohdy však je s výhodou prováděna v kombinované nádobě společně topnou vodou.

Kombinovaná nádrž umožňuje přímé napojení solárního systému do otopnéhosystému a přípravy teplé vody v objektu. Kdykoliv je tedy k dispozici dostatek energie v slunečních kolektorech, může regulace vypnout hlavní topný zdroj (tepelné čerpadlo, plynový kotel aj.) a solární systém pak přímo hradí energetické potřeby objektu.

Jak vypadají naší firmou doporučované akční sestavy se solárními kolektory KPG 1, aplikovatelné do novostavby i na stávající objekt, stavěný v běžném energetickém standardu s běžným nízkoteplotním otopným systémem, ukazuje naše nabídka v tomto PDF materiálu.

Kam dál?