Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Rostoucí rodinné domy s garantovanou cenou

Dům růst nemůže – pravda, ale může se přístavbami, přestavbami a nástavbami zvětšovat – tedy je to určitá forma růstu.
Představujeme řadů projektů rodinných domů s názvem Berta, které s postupným koncepčním růstem již počítají v základním návrhu.

Nejenže většinou vynaložené prostředky neodpovídají dosaženému výsledku, ale zároveň takovýmto „růstem“ je často znehodnoceno vše: dispozice – funkce domu, forma – vzhled, fasáda domu, konstrukce i hodnota domu, neboť hodnota není pouhým vyjádřením velikosti domu, nehledě ke skutečnosti, že během takovéhoto „růstu“ se dům stává prakticky neobyvatelným.

Protože se ale v průběhu času mění počet obyvatel domu, jejich složení, způsob užívání rodinného domu a časem se mění i požadavky na standard bydlení, nemůže rodinný dům svým obyvatelům časem zcela vyhovovat, a proto se dům přestavuje, dostavuje, přistavuje nebo nastavuje.

Nabízíme řešení od 785 000 Kč na klíč

Koncepce projektu růstového domu se snaží tato negativa, když už ne zcela vyloučit, tak alespoň z velké části eliminovat či minimalizovat. To znamená, že již v návrhu domu se počítá s postupným zvětšováním domu, a to formou přístaveb, dostaveb, ale i nástaveb při zachování logiky dispozice – funkce domu a zachování charakteru výrazu fasády domu.

Nejen konstrukce, ale i instalace rodinného domu s těmito změnami počítají, a jsou na tyto přestavby připraveny tak, aby pracnost, a tím i finanční náročnost, byla minimalizována.

Snahou koncepce projektu růstového domu je také minimalizování dopadu na užívání domu při jeho přestavbě a vyloučení znehodnocení domu při postupném zvětšování.

Forma růstového domu se tak stává ideálním řešením pro mladé, většinou bezdětné páry, pro které se základní modul růstového domu stává dostupnou formou, jako startovní forma bydlení v rodinném domě. Postupný nárůst požadavků na komfort bydlení a zvětšující se počet členů domácnosti je pak řešen promyšleným růstem domu, který v důsledku vede ke zhodnocení rodinného domu.

Řada rostoucí rodinných domů BERTA s garantovanou cenou

Typová řada rodinných domů pod společným názvem „BERTA“ representuje nejen cenově dostupné přízemní rodinné domy, ale též tzv. „růstové domy“ – tedy domy s promyšlenou koncepcí rozšiřování. V případě typové řady Berta jde skutečně o rozšiřování domu, neboť všechny domy a jejich jednotlivá rozšíření, zachovávají přízemní charakter domu.
Níže si můžete prohlédnout všechny domy v této řadě, a rozkliknutím se s nimi seznámit v detailu.

Kam dál?