Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Prodlužte si stavební sezónu použitím maltových směsí PROFIMIX se zimní úpravou

I když většina staveb tráví nejchladnější měsíce v roce „zimním spánkem“, ta vaše může být výjimkou. KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískového a páleného zdiva a nejnověji i maltových a omítkových směsí, představuje řadu suchých maltových směsí KMB Profimix se zimní úpravou. Součástí jsou speciálně upravené cementové potěry, zdící malty a tepelně izolační malta se zimní úpravou, které mohou být aplikovány i při teplotě pod bodem mrazu.

Za zimní období obecně pokládáme období mezi 1. listopadem a 31. březnem, případně období před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny. Při dodržení několika základních zásad uvedených níže umožní zimní úpravy receptur tvrdnutí směsí i za nízkých teplot až do teploty -5°C. Díky tomu lze stavební sezónu prodloužit až o celý měsíc.

V letošním roce společnost KM Beta a.s. představila nový sortimentní produkt – broušené pálené a vápenopískové bloky, jejichž cena již zahrnuje potřebné množství lepidla včetně dodávky.

Cementové potěry se zimní úpravou

Cementové potěry KMB PROFIMIX CP 101 a CP 101 j, CP 102 a CP 102 j a CP 103 jsou suché cementové směsi určené pro zhotovení připojených i plovoucích betonových potěrů. Hodí se pro venkovní i vnitřní použití a na všechny běžné podkladové minerální materiály. Uplatní se také při výrobě betonových dílců (dlaždic, tvárnic).

Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Při kladení potěrů za těchto nízkých teplot je nutné dodržovat tyto zásady:

 • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které však nemusí být vytápěné (ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet).
 • Podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně.
 • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu nad teplotou -5°C.
 • Teplota prostředí musí být v průběhu zpracovávání zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3x denně (na začátku, uprostřed a na konci zpracovávání) a nesmí být nižší než -5°C.
 • Při teplotách 0°C až +5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0°C až -5°C, se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30°C a tento fakt je nutné do Stavebního deníku zaznamenat.
 • Pod +5 °C nesmí být potěr kropen vodou.
 • Druhý den po kladení potěru se musí povrch překrýt folií a při očekávaných mrazech, které by byly nižší než -5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár. Při očekávaných teplotách nižších než -5°C (bez dodatečné izolace nebo pod -10 °C) se potěr nesmí pokládat.

Při nedodržení těchto zásad může dojít ke statickým poruchám.

Přehled cementových potěrů KMB Profimix se zimní úpravou:

CP 101 Cementový potěr C 20 se zimní úpravou (20 N/mm2)
CP 101 j Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou (20 N/mm2)
CP 102 Cementový potěr C 25 se zimní úpravou (25 N/mm2)
CP 102 j Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou (25 N/mm2)
CP 103 Cementový potěr C 30 se zimní úpravou (30 N/mm2)

Zdící malty se zimní úpravou

Zdící cementové malty ZM 901, ZM 901 j a ZM 902 jsou určené ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček z klasických zdících prvků (plné i lehčené cihelné prvky, cihelné a betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší pevnost zdiva.

Zdící lehčená malta ZM 905 je vhodná zejména k ručnímu zdění prvků typu THERM se svislým děrováním. Hlavní předností této malty je větší odolnost proti objemovým změnám, a tím i ke snížení výskytu trhlin zejména v oblasti kopírování spár na omítce.

Zdící malta ZM 906 (lepidlo PB) je určena pro ruční tenkovrstvé zdění obvodového, nosného i příčkového zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdící prvky se kladou celoplošně na ložnou i styčnou spáru.

Zakládací malta ZM 910 je směs určená pro vyrovnání první vrstvy zdících materiálů na základové nebo stropní desce z broušených cihelných nebo pórobetonových bloků. Používá se i pro zakládání vápenopískových zdících prvků u nízkopodlažních budov. Rychle vytvrzuje a má vysoký počáteční nárůst pevnosti.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 911 (Lepidlo CBC) je určená pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Je určena pro ruční zpracování ve vnějším i vnitřním prostředí.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 912 (Lepidlo CB) je vhodná pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení nebo namáčení na žebra broušených cihelných bloků typu THERM. Je určena pro vnější i vnitřní použití a pro ruční zpracování.

Vysokopevnostní a rychletuhnoucí zdící malta ZM 920 se uplatní při ručním zdění vápenopískových a betonových zdících prvků. Zajistí dokonalé spojení zděných prvků, navíc se využívá také jako zakládací malta pro horizontální vyrovnání první vrstvy. Vyznačuje se vysokou pevností a zvýšenou smykovou pevností ložných spár, má sníženou schopnost sesedání spáry vlivem vysoké hmotnosti zdícího materiálu. Je vhodná pro zdění nosného zdiva i zdění příček ve vnitřních i vnějších prostorech.

Tenkovrstvá zdící malta ZM 921 (Lepidlo SX) je určená k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, a to jak obvodového, tak nosného a výplňového zdiva ve vnitřním a vnějším prostředí.

Zdící tepelně izolační malta TM 501 se hodí k ručnímu i strojnímu zdění především cihelného zdiva, zejména pak tvárnic typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.). Hlavní předností této malty je její nízký součinitel tepelné vodivosti, snížení vzniku tepelných mostů ve spárách a zvýšení celkového tepelného odporu zdiva.

Zdící malty KMB Profimix se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty -5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:

 • Veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál) musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií.
 • Zdící materiál se před zděním nesmí kropit, při odstraňování folie na něj nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost či námraza.
 • Zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad -5 °C.
 • Teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3x denně (na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než -5°C.
 • Při teplotách 0°C až +5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat. Při teplotách nižších, což znamená 0°C až -5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30°C a tento fakt se musí zaznamenat do Stavebního deníku.
 • Po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folií před povětrnostními vlivy (déšť, sníh apod.) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod -5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu -10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenán ve Stavebním deníku.
 • Při předpokládaných nižších teplotách než -5 °C je nevhodné zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět.

Přehled zdících malt KMB PROFIMIX se zimní úpravou:
ZM 901 Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 901 j Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 902 Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou (15 N/mm2)
ZM 905 Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou (5 N/mm2)
ZM 906 Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou (5 N/mm2)
ZM 910 Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 911 Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru – Lepidlo CBC se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 912 Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra – Lepidlo CB se zimní úpravou (10 N/mm2)
ZM 920 Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou (20 N/mm2)
ZM 921 Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky - Lepidlo SX se zimní úpravou (pro vápenopískové cihly a betonové bloky 20 MPa)
TM 501 Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou (5 N/mm2)

Více o materiálech KMB Profimix najdete na stránkách www.kmb-profimix.cz, které brzy spustíme.

O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému a suchých maltových směsí je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí.

Kam dál?