Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Proč přirozené denní světlo?

Při návrhu domu se mnohdy opomíjí kvalita vnitřního prostředí, úspora energií a ekonomické hledisko se staví na první místo. Při tom zdraví a pohodlí budoucích uživatelů domu by mělo být prioritou u každého projektu. Domy se staví proto, aby se v nich žilo. Přirozené denní světlo a dostatek čerstvého vzduchu by proto neměl být podceňován u žádného typu staveb.

Denní světlo zásadním způsobem ovlivňuje lidskou psychiku a schopnost soustředění. Okna – jako zprostředkovatelé denního světla v budovách – jsou tedy mimořádně důležitá. Foto: Stephane Maffait

Jak budovy ovlivňují naše zdraví

Uvnitř budov trávíme 90 % svého času, a tak velmi záleží na kvalitě vzduchu, jaký v nich dýcháme, i na tom, zda budova působí příznivě na naši fyzickou i psychickou pohodu. Příliš málo světla totiž může přispívat ke vzniku depresí, hlavně v zimním období. Průzkumy Světové zdravotnické organizace ukázaly, že překvapující podíl (až 30 %) nových i rekonstruovaných budov trpí takzvaným syndromem nemocných budov (SBS, sick building syndrom). Na jeho vzniku se podílí nedostatek světla, špatná ventilace a také materiály použité na stavbu, které mohou uvolňovat do prostředí potenciálně nebezpečné látky (nejen toxické, ale i dráždivé, alergenní), jejichž účinky se nedostatečnou výměnou vzduchu ještě zesilují. Dostatečné proslunění domu spolu s účinným větráním je zárukou vytvoření zdravého prostředí bez plísní či dalších alergenů.

Kombinací fasádních a střešních oken lze dosáhnout až nadprůměrného prosvětlení interiéru a také účinného větrání pomocí komínového efektu, a tím si zaručit zdravé vnitřní prostředí. Foto: Jens Bangsbo

Denní světlo zvyšuje schopnost učení a soustředění

Denní světlo také zásadním způsobem ovlivňuje motivaci a schopnost soustředění. „Světlo je droga, která stimuluje produkci serotoninu, dopaminu a gama-aminomáselných kyselin v lidském těle, čímž se zlepšuje kontrola nad různými podněty, motivace, svalová koordinace, zvyšuje se klid a schopnost soustředění,“ tvrdí Lisa Heschong, vedoucí společnosti Heschong Mahone Group a autorizovaná architektka. Okna jako zprostředkovatelé přirozeného denního světla v budovách by proto měla být dostatečně zastoupena v dětských pokojích, hracích či studijních koutcích nebo pracovnách.

V Maison et Lumiére byl kladen důraz na posílení vizuálního vnímání vnitřních prostor i omezení potřeby umělého osvětlení. Foto: Søren Krogh

Světlo jako jeden z klíčů k zdravým budovám

Jak dokazují experimentální stavby z projektu VELUX Model Home 2020, je možné zajistit kvalitní vnitřní prostředí i bez ztrát energie. Např. poslední stavba tohoto projektu s názvem Maison et Lumière díky poměru plochy oken a podlahy téměř 1:3 působí otevřeným a vzdušným dojmem. Pozornost dennímu světlu byla věnována právě proto, aby bylo zajištěno fyzické i psychické zdraví a pohoda obyvatel. Důraz byl kladen na posílení vizuálního vnímání vnitřních prostor i dosažení úspor energie díky omezení potřeby umělého osvětlení.
Dobré klimatické podmínky uvnitř budov se štědrým přísunem denního světla a čerstvého vzduchu jsou klíčem ke zdravým domácnostem, kancelářím, školkám a školám. Prostřednictvím svých výrobků a různých způsobů jejich použití chce společnost VELUX povzbudit a přispět k lépe udržitelným metodám při výstavbě budov.

www.velux.cz

Kam dál?