Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Příklady instalací tepelných čerpadel Buderus

Tepelná čerpadla se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků, kteří hledají technologii zaručující v současnosti, ale i budoucnosti nízké provozní náklady za vytápění a ohřev teplé či bazénové vody. Ve spolupráci technických specialistů značky Buderus s montážními firmami se realizovala řada instalací pro zákazníky, kteří neváhali a rozhodli se investovat do tohoto moderního zdroje vytápění. V mnoha případech zákazníci využili systémové nabídky řešení a vysoké kvality tepelných čerpadel Logatherm WPS se systémem země-voda značky Buderus.
Rádi bychom tímto článkem představili a popsali konkrétní instalace s tepelnými čerpadly Buderus.

Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 7 K

Místo instalace: Rodinný dům v Jistebníku

V obcích, které nejsou plynofikovány, je tepelné čerpadlo jediným možným hospodárným a hlavně neobslužným zdrojem tepla. Tak je tomu i v rodinném domě v Jistebníku. Z hlubinného vrtu je využíváno nízkopotenciální teplo pro tepelné čerpadlo Logatherm WPS 7 K se systémem země – voda. Tepelným čerpadlem je zajišťován ohřev teplé vody v integrovaném nerezovém zásobníku a vytápění domu otopným systémem tvořeným otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Řízení celého topného systému je zabezpečeno z integrované regulace tepelného čerpadla Rego 637 J s jednoduchým intuitivním vedením v menu.

Rodinný dům v Jistebníku s instalací tepelného čerpadla Logatherm WPS 7 K

Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6 K

Místo instalace: Rodinný dům v Malenovicích

V podhorské vesnici Malenovice je zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v moderní novostavbě rodinného domu tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6 K. Toto čerpadlo je nejenom zdrojem tepla pro podlahové vytápění, ale také zdrojem tepla pro ohřev teplé vody v integrovaném nerezovém zásobníku o objemu 185 litrů. Instalace tepelného čerpadla je prostorově nenáročná, vyžaduje necelých 0,6 m² a umožňuje tak další využití prostoru technické místnosti. Zdrojem primární energie pro tepelné čerpadlo Logatherm WPS 6 K je hlubinný vrt.

Rodinný dům v Malenovicích s instalací tepelného čerpadla Logatherm WPS 6 K

Akce: Tepelné čerpadlo Logatherm WPS 14

Místo instalace: Rodinný dům v Olbramicích

Majitel novostavby rodinného domu v Olbramicích u Ostravy měl o svém zdroji tepla pro vytápění a ohřev teplé vody jasno: „Bude jím ekologický a hlavně úsporný zdroj tepla – tepelné čerpadlo!“ Vzhledem k vytápění celého domu podlahovým vytápěním a velmi nepříznivým klimatickým podmínkám, které na dané lokalitě v zimě panují, bylo doporučeno instalovat tepelné čerpadlo Logatherm WPS 14 se systémem země – voda. Zdrojem primární energie pro toto tepelné čerpadlo je plošný zemní kolektor, který je položen v zemi pod zámrznou hloubkou na okolním pozemku. Díky kombinaci tepelného čerpadla Logatherm WPS 14 s podlahovým vytápěním je možné dosáhnout vysokého faktoru na tepelném čerpadle až 5. Ten v řeči čísel vyjadřuje zisk 5 kWh topného výkonu na 1 kWh elektrické energie. Majitel domu tak má zajištěny trvale nízké provozní náklady na vytápění domu a ohřev teplé vody.

Rodinný dům v Olbramicích s instalací tepelného čerpadla Logatherm WPS 14

Co říci závěrem?

Myslíme si, že cena energií do budoucna rozhodně klesat nebude. Půjde pouze o to, jak moc budeme na potřebách energie pro vytápění a ohřev teplé vody závislí. Výše uvedené instalace s tepelnými čerpadly Logatherm WPS se systémem země-voda jsou jedny z možností, jak elegantně a účinně snížit svou závislost na potřebách energie. Značka Buderus Vám v oblasti tepelných čerpadel může nabídnout síť vyškolených montážních a servisních firem vykrývající celou republiku. Pro více informací o tepelných čerpadlech Buderus nejen se systémem země - voda se můžete obrátit na www.buderus.cz nebo tým technické podpory na tel. 272 191 105.

Bosch Termotechnika s.r.o.
obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy

tel.: 272 191 111
fax: 272 700 618
e-mail: info@buderus.cz

www.buderus.cz

Kam dál?