Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Podlahové systémy FERMACELL a zdravé bydlení

Elektrosmog, problémy s plísněmi, exhalace plynů ze stavebních hmot a nábytku: mezi našimi vlastními čtyřmi stěnami jsme vystaveni stále silnějšímu zatížení škodlivinami. Proto je stále větší poptávka po ekologických a zdravotně nezávadných stavebních materiálech - zejména mají-li současně vlastnosti zlepšující vzduch v prostoru jako například nové sádrovláknité podlahové prvky FERMACELL greenline.

Z hlediska ochrany zdraví obyvatelů domu v průběhu jeho užívání je základním cílem zabránit nepříznivému vlivu látek, pronikajících do lidského organismu vdechováním, polykáním, stykem s pokožkou nebo zářením. Je třeba zabránit i nepřímým negativním vlivům životního prostředí, přenášeným vodou, půdou a vzduchem. U interiérů to znamená zajistit co nejmenší vnos těchto látek - např. použitím stavebnin s nízkými emisními hodnotami. Pro miliony alergiků platí: co možná nejméně chemie, protože člověk může být alergický prakticky na jakoukoli látku. Je proto třeba se co nejvíce vyhýbat chemicky upravovaným stavebním materiálům.

FERMACELL = Zdravé bydlení

K výrobě sádrovláknitých desek se používají výhradně přírodní materiály - za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební desky s neutrální vůní. Regulaci klimatu v prostoru zajišťují materiály FERMACELL vysokým podílem makropórů - desky přijímají přebytečnou vlhkost a vydávají ji do suchého vzduchu v prostoru. Ekologická etiketa byla již udělena nejen sádrovláknitým deskám FERMACELL, ale i spárovacímu tmelu, spárovacímu lepidlu i lepidlu na podlahové prvky FERMACELL. Lepidlo na podlahové prvky přitom bylo podrobeno náročným ekologickým zkouškám, ve kterých obstálo bez jakýchkoli problémů.

Podlahové systémy FERMACELL greenline aktivně zlepšují kvalitu vzduchu v interiér

Pro splnění zvyšujících se požadavků na zdravé bydlení je sice klíčové použití stavebních materiálů s nízkým obsahem škodlivých látek, otázkou však zůstává, co se škodlivinami, které v průběhu běžného dne proniknou do vlastních čtyř stěn a do vzduchu v místnosti? Do obytných místností vnášejí škodliviny nejen stavební materiály, ale také předměty denní potřeby. Pro mnoho lidí je například pojmem látka, zvaná formaldehyd – nejznámější z aldehydů. V minulosti byla tato sloučenina často předmětem titulků v novinách a zpráv. Formaldehyd je při vysoké koncentraci jedovatá substance, která se často prokazatelným způsobem vyskytuje v interiérech. Následkem tohoto výskytu mohou být často těžké zdravotní problémy. Zdraví však mohou poškozovat i jiné aldehydy a takzvané ketony, známé také pod zkratkou VOCs (těkavé organické sloučeniny).

Podle Dipl.-Ing. Jaroslava Benáka, vedoucího technického oddělení společnosti Fermacell, dnes jde pomocí použitých materiálů a technologií aktivně zabránit působení výše uvedených emisí a škodlivin. „Dobrým příkladem jsou například podlahové desky FERMACELL greenline – tato zdravá deska zlepšuje aktivně kvalitu vzduchu v místnosti a zvyšuje tak kvalitu bydlení a života. Účinek těchto desek je založen na přírodním ekologickém principu, přesněji řečeno, na čisticí síle ovčí vlny - na povrchy desek je ve výrobním závodě aplikovaná účinná látka na bázi keratinu. V průběhu přirozeného procesu jsou absorbovány a trvale vázány škodlivé látky a emise. Desky FERMACELL greenline navíc fungují také pod obklady.“

Nakolik lze pomocí desek FERMACELL greenline zlepšit zdravé bydlení?

„Deska FERMACELL greenline je schopna přijímat škodliviny jako jsou ketony a aldehydy během několika málo hodin, a to i ve vysokých koncentracích a trvale je integrovat do molekulární struktury účinné látky. Tato vlastnost je k dispozici již v průběhu výstavby a navíc zajišťuje zdravé bydlení i ve fázi užívání.“

Další informace o deskách FERMACELL greenline a ostatních materiálech FERMACELL najdete na www.fermacell.cz a www.stavetchytre.cz.

Kam dál?