Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Novinky v sortimentu slunečních kolektorů Regulus

Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění se stále více dostávají do povědomí laické veřejnosti jako efektivní způsob snížení nákladů na provoz rodinných domů. Po zateplení a výměně oken jsou sluneční kolektory jednou z posledních možností, jak ještě více snížit náklady na provoz objektu a alespoň částečně se přiblížit k energetické nezávislosti objektu.

Rok od roku rostoucí ceny energií a zvyšující se poptávka po slunečních kolektorech jsou hlavním důvodem vývoje stále nových typů. Výrobci slunečních kolektorů se zaměřují na to, aby kolektory pracovaly s co nejlepší účinností, se kterou jsou schopny docílit co největších solárních zisků. Významný posun v oblasti solární techniky je i elegantní design, který byl v minulých letech částečně zanedbáván. V dnešní době působí střešní kolektory jako elegantní funkční technologický doplněk budov a při navrhování novostaveb se často s umístěním kolektorů na střechu již rovnou počítá.

Solární kolektory KPI do střešní krytiny

Kolektor KPI1 od firmy Regulus je speciální typ kolektoru pro montáž přímo do střešní krytiny. Střecha se slunečními kolektory pak tvoří jednolitý celek a kolektory tak nenarušují design objektu. Rám kolektoru je ze dřeva, pro instalaci se použije speciální sada obsahující všechny prvky pro upevnění, propojení a oplechování kolektoru.

Montáž solárních kolektorů Regulus do střešní krytiny

Vlastnosti kolektoru KPI:

 • Speciální kolektor pro instalaci do střešní krytiny
 • Kolektory tvoří se střechou jednolitý celek
 • Hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem EtaPlus, spojený s měděným potrubím nejnovější technologií laserového svařování
 • Dvojlyrový absorbér umožňuje jednoduché propojení - jednotlivé kolektory se zapojují sériově horními výstupy
 • Možnost instalace 2 kolektorových polí přímo nad sebe s použitím speciálních montážních sad
 • Instalace na výšku

Sluneční kolektor KPG1

Kolektor KPG1 od firmy Regulus je nový moderní kolektor, který byl navržen s ohledem na co nejvyšší účinnost a výkon při zachování příznivé ceny. Je vyráběn na moderní robotizované lince s minimálním podílem lidské práce. Nová technologie lepení skla bez zasklívacích lišt přináší elegantní vzhled i velkou plochu pro příjem sluneční energie.

Solární kolektory KPG1 na střechu objektu

Vlastnosti kolektoru KPG1:

 • Elegantní design bez rámovacích lišt
 • Příznivý poměr výkon/cena díky robotizované výrobě
 • Hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem EtaPlus, spojený s měděným potrubím nejnovější technologií laserového svařování
 • Lyrový absorbér umožňuje paralelní propojení kolektorů do velkých sérií
 • Díky malému hydraulickému odporu kolektorů nízký příkon oběhového čerpadla
 • Instalace možná na výšku i na šířku
 • Kolektor má certifikát Solar Keymark

Vanový sluneční kolektor KPH1

Kolektor KPH1 od firmy Regulus je speciální typ kolektoru s vanovým provedením těla kolektoru. To je tvořeno jedním velkým výliskem z hliníkového plechu. Kolektor je vyráběn na moderní robotizované lince s minimálním podílem lidské práce. Elegantní design - tělo je skryto za čelní plochou kolektoru. Speciální ventilační systém upravuje proudění vzduchu kolektorem a tím omezuje pronikání vlhkosti do kolektoru. Proto je tento typ kolektoru s vanovou konstrukcí vhodný především pro instalaci na rovné střechy.

Vlastnosti kolektoru KPH1:

 • Vanový kolektor s elegantním designem
 • Příznivý poměr výkon/cena díky robotizované výrobě
 • Hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem EtaPlus, spojený s měděnými trubkami nejnovější technologií laserového svařování
 • Lyrový absorbér umožňuje paralelní propojení kolektorů do velkých sérií
 • Díky malému hydraulickému odporu kolektorů nízký příkon oběhového čerpadla
 • Instalace na výšku
 • Kolektor má certifikát Solar Keymark

Solární kolektor KPH

Získání a využití energie ze slunce je rozumný ekonomicko-ekologický počin. Pokud jste se pro něj rozhodli, navštivte naše webové stránky www.regulus.cz, kde získáte více informací o problematice využití solární energie nejen pro rodinné domy, ale i bytové domy s více bytovými jednotkami. Také můžete jednoduše přímo z webových stránek kontaktovat obchodní oddělení společnosti Regulus pomocí on-line poptávkového dotazníku pro rodinné i bytové domy.

Kam dál?